måndag 23 november 2020

Föräldrarådsmötet 1 december 2020 inställt!

Pga. rådande omständigheter har skolledning och styrelse beslutat att ställa in mötet tisdag den 1 december 2020. Skolan tar gärna emot frågor från klassen eller annat ni hade planerat ta upp på mötet. Skicka gärna frågorna till oss på nalstaff-styrelse@googlegroups.com, då ser vi till att samla ihop frågorna och förmedla till skolan. Datum för föräldraråd 2021 planeras inom kort.

Covid-19, riktlinjer och föräldravandringar

Vi har i Föräldraföreningens styrelse diskuterat hur vi tänker ang. genomförandet av föräldravandringar under rådande omständigheter. Vårt utgångspunkt är att alla bör följa FHM´s riktlinjer (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/) För tillfället ser vi inget om utomhusaktiviteter för Stockholmsregionen. Om någon i klassen inte känner sig bekväm med att föräldravandra så ska man inte delta. Aktiviteten föräldravandring är alltid frivillig. 

Om ni som klassföräldrar tar beslut om inte att genomföra helt och hållet, är det också okej. 

Annars utgår vi ifrån att alla håller avstånd när de vandrar, och att vi alla följer FHMs informationer, som kan ändras med kort varsel.

Föräldraföreningens styrelse läsåret 2020 / 2021

15 oktober 2020 genomfördes årsmöte i Nälstaskolans Föräldraförening. Sharni Breinholt och Camilla Rällsjö valdes in i styrelsen för 2 år. Kirsten Jensen Quas valdes som Ordförande för ett år och Stefan Jorhem valdes som revisor för ett år. 

På konstituerande styrelsemöte 5 november 2020 beslutade styrelsen att konstituera sig således:

Kirsten Jensen Quas, Ordförande

Anna Gyllencreutz, Vice Ordförande

Stefan Jorhem, Kassör

Louise Pell, Sekreterare

Camilla Rällsjö, Ledamot

Sharni Breinholt, Ledamot

Styrelsen kan kontaktas på nalstaff-styrelse@googlegroups.com

söndag 25 oktober 2020

Minnesanteckningar Föräldraråd 15/10 2020

Minnesanteckningar från föräldrarådet 15 oktober 2020

Närvarande: Anna Sandberg, biträdande rektor, Rickard Söderberg, intendent, klassföräldrar från 16 klasser samt 4 medlemmar från föräldraföreningens styrelse.

Mötet börjar med inkomna frågor från föräldrar.

·         Fråga om Stockholm stad stöttar upp med någon vikarie då rektor är sjukskriven.

Skolan känner hittills att situationen fungerar.

·         Fråga om räcket utanför F3. Fallrisken från det klätterbara räcket oroar föräldrar på Oden och Vikingen (A och B-klasserna).

Sisab (fastighetsägaren) får kontrollera om allt är byggt enligt Boverkets byggregler. Nu fokuseras på att informera eleverna om att inte leka på riskabelt sätt.

·         Fråga om skolmat och grönsakerna som serveras blandade.

Kostkonsulenter arbetar fram råd till Stockholms skolor. 5 sorters grönsaker är minimum att servera per dag och då måste det vara med fiberrika som morötter och vitkål. De måste serveras var för sig. Den andra sortens grönsaker som tomater, sallad och gurka (dekorationsgrönsaker kallas dem) serverar skolan blandade.

Skolan har matråd 4 gånger per år. Representanter från klasserna träffar då kökschefen. Frågor till matrådet går också till ledningen via elevrådet.

·         Fråga om biblioteket.

Lokalen kommer att delas med klubben. Men nu är det ett pingisbord därinne som behövs på em men inte på dagtid. Det är på gång att anställas en bibliotekarie för en dag/timmar i veckan.

Lärare lånar böcker från skolans böcker för att ha ”klassrumsbibliotek” till eleverna.

·        Fråga om mellanstadieklubbens varande och att man saknar lågstadiets pedagogiska verksamhet och ger exempel på att mobiltelefoner får användas.

Svaret blir att det inte är samma krav på mellanstadieklubben som på lågstadiets fritidshem. Inte närvarokoll tex. Det är också en balansgång för personalen att planera och strukturera lagom mycket så barnen ändå väljer att vara kvar.                                                                                                                                                                                                        

·       Föräldrar upplever att det är svårt att nå fritidshemmen på eftermiddagarna. Oro uttrycks  att fel barn skickas ut för hemgång.

Anna ska ta det med avdelningarna.

·         Åk 4´s lära-känna-resa blev inställd. Blir det något annat?

Anna tar frågan med sig till lärarna i åk 4.

Richard uppmanar alla föräldrar att gärna ta frågor som ovan direkt med avdelningarna. Mycket av arbetets upplägg bestäms på avdelningarna och där får man oftast bästa svaren.

Efter frågorna från föräldrarna informerar Rickard Söderberg om ombyggnationen:

Efter ombyggnationen är det mesta klart. Nu handlar det mest om att Richard påpekar saker för SISAB som de behöver ordna. Vi får veta att paviljongen kommer vara kvar. Cykelställen som skulle stå där försöker skolan hitta andra platser för.

De brandskadade fönsterna ska lagas men processen är lång.

Värmekameror kommer också sättas upp på skolgården, bollen ligger nu hos Sisab/polisen.

Medlem i föräldraföreningens styrelse uppmanar till att kontakta Stockholms stad eller använda Tyck till-appen och påtala att betonguppsamlaren för grus vid vändplanen står illa placerad.

 

Minnesanteckningar av Louise Pell (medlem i föräldraföreningens styrelse)

20/10 2020

onsdag 30 september 2020

ÅRSMÖTE 2020 - TORSDAGEN DEN 15 OKTOBER 2020

Kallelse till årsmöte för Nälstaskolans föräldraförening

 

Torsdagen den 15 oktober 2020
Kl. ca. 19.00 (efter föräldrarådet)
Skolans matsal och digitalt via Zoom. (zoom-länk längst ner)

 

Förslag från medlemmar skickas till styrelsen senast den 13 oktober 2020 på nalstaff-styrelse@googlegroups.com

 

Om du är intresserad av att ställa upp som styrelsekandidat, vänligen kontakta styrelsen på mejladress nalstaff-styrelse@googlegroups.com

 

Välkommen!

 

Dagordning

1.       Val av ordföranden och sekreterare vid mötet samt av två protokolljusterare, tillika rösträknare.

2.       Fråga om mötet blivit behörigen kallat.

3.       Fastställande av dagordning.

4.       Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.

5.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

6.       Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift, övriga förslag från styrelsen och förslag från medlemmar.

7.       Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan.

8.       Fastställande av medlemsavgift och budget.

9.       Val av styrelse; Ordförande för ett år och minst två ledamöter för två år.

10.   Val av två revisorer.

11.   Val av ordförande och två till tre ledamöter i föreningens valberedning för ett år.

12.   Övriga frågor.

Under rådande omständigheter är det möjligt att delta i mötet digitalt. Mötet förväntas ha en varighet av ca. 30 minuter.  Hör gärna av dig om du har frågor. Du kan delta i mötet genom att använda nedanstående länk.

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/75390297711?pwd=cm1DUXZySFRTOW9rcGNUMGd0N0M4dz09

Meeting ID: 753 9029 7711

Passcode: 0Rk027

Se Verksamhetsplan för läsåret 2020 / 2021 här!
Se Verksamhetsberättelse för läsåret 2019 / 2020 här!

torsdag 24 september 2020

Medlemsavgift 2020 / 2021

Hej alla!

Nu är det dags att inbetala medlemsavgift för nuvarande läsår.

Som medlem stödjer du föräldraföreningens verksamhet och möjliggör de aktiviteter som dina och andras barn får ta del av genom föreningen. 

Medlemsavgiften för läsåret är 140 kr per familj. Betala gärna innan 1/11 2020.

Swish 123 570 25 68

Plusiro 608289-5

Ange barnet/ns namn och klass

lördag 29 augusti 2020

Föräldravandringar HT 2020 och VT 2021

 Hej alla!

Nu är det dags igen! Har ni några frågor om föräldravandringar, hör gärna av er till oss i styrelsen.

VARFÖR VANDRA?

När man föräldravandrar bidrar man till ökad trygghet. I ljuset av skadegörelse på skolan senaste tiden är det viktigt att vara synlig i området på kvällen.

När man föräldravandrar lär man känna närområdet.

Har man barn som är för små för att vistas ute om kvällarna, är det bra att tänka på att de blir större och snart kommer att vilja vara ute på kvällen. Det är en solidarisk handling; man föräldravandrar även om ens egna barn är små, och så hoppas man att andra gör samma sak när ens egna barn blivit större och är ute på kvällarna.  

När man föräldravandrar lär man känna andra föräldrar i samma område.

HUR?

Vandringarna genomförs fredag- och lördag kväll kl. 21 – 24.

Varje klass ansvarar för 1 – 2 tillfällen pr. termin.

Klassföräldrarna i varje klass tar beslut om hur vandringarna organiseras. Tänk på att ju fler föräldrar som vandrar samtidigt, ju trevligare blir vandringen och desto synligare är vi.

Reflexvästarna finns i skåpet märkt ”Föräldraföreningen” strax utanför expeditionen. Västarna ska avhämtas veckan innan vandringen. Efter användning återlämnas reflexvästarna till skolan den följande måndagen.

VAR?

Följande platser är bra att hålla uppsikt över under vandringarna:

Skolområdet (vi önskar mycket fokus på detta område)

Dagisgården

Starboparken

Utanför Nälstabadet

Skogsbacken mot Vällingby (över fältet)

Ring 112 om något inträffar som kräver akut åtgärd.

EFTER

Informera skolans föräldraförening följande veckan om ni observerade något.

Skriv hur många av klassens föräldrar som deltog i vandringen

(mejl till nalstaff-styrelse@googlegroups.com)

TIPS & IDEÉR

Ni kan organisera vandringen som ni vill – små grupper / stora grupper. Det finns bra erfarenheter av att hela klassen engageras vid samma tillfälle – det ger möjlighet för att umgås och lära känna varandra bättre.

Bestäm en träffpunkt – till exempel att vandringen påbörjas och avslutas utanför skolans expedition (vi vill tipsa om att vissa klasser har börjat träffas vid én förälders boende och utökat vandringen till en kväll med umgänge för klassen).

Vandringen kan indelas i 2 eller 3 pass. Till ex: första gruppen går från träffpunkten kl. 21 – 22.30, och möter nästa grupp kl. 22.30 vid träffpunkten. Här överlämnas reflexvästar till nästa grupp och andra halvan går kl. 22.30 – 24.00.

Kom ihåg att ta med mobilen på vandringen.


Redo för höstterminen!

 Hej alla!


Nu är vi redo för höstterminen. Vi kommer lägga ut information om föräldravandringar för kommande två terminer. Informationen kommer finnas här på hemsidan, i vår facebook grupp "Nälstaskolans Föräldraförening" och skickas ut till alla klassföräldrar. Vi blir jätteglada om ni hör av er med nya kontaktuppgifter på klassföräldrarna i varje klass. Skicka informationen till nalstaff-styrelse@googlegroups.com 

Varma hälsningar

Styrelsen, Nälstaskolans Föräldraförening


måndag 8 juni 2020

Nälstaskolans Dag 2020 inställd!


Hej alla!
Vi måste tyvärr meddela att vi inte kommer att arrangera Nälstaskolans dag i år. Tanken var först att vi skulle skjuta upp arrangemanget till hösten, men läget är ännu så oklart att vi har landat i beslutet om att vi inte kommer anordna Nälstaskolans Dag 2020.
Vi har diskuterat detta på flera möten och varit i dialog med skolan. Orsaken är bland annat att vi inte vet om man får anordna större evenemang efter sommarlovet, och att planeringen blir utmanande vid terminsstart.
Men! Vi ska se till att eleverna får guldkant av något slag ändå nästa termin, och är i nära dialog med skolan. Kom gärna med förslag!
Har du synpunkter eller förslag? Hör gärna av dig på nalstaff-styrelse@googlegroups.com
Vi ser fram emot en ny termin tillsammans!
/Styrelsen, Nälstaskolans Föräldraförening 2020-06-05

söndag 1 mars 2020

Efter sportlov - coronavirus..

❄️Hej alla!❄️
Föräldraföreningen har varit i dialog med skolan om coronavirus inför skolstart efter sportlovet.
Skolan har tidigare under vecka 9 skickat ut gällande information via skolplattformen som vi uppmanar alla att läsa.
Vi vill efter dialog med skolan också tipsa om följande länkar:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/avstangning-av-friska-skolbarn-ingen-effektiv-atgard/
https://start.stockholm/aktuellt/februari/3-februari-information-med-anledning-av-coronaviruset/
Vi vill samtidigt uppmana de familjer som varit i drabbade länder att vara extra vaksamma på symptom hos sina barn eller i familjen.
Denna information kommer också framgå av skolplattformen och skolans hemsida i kväll / i morgon.

Hälsningar Föräldraföreningen

torsdag 20 februari 2020

Nu är det dags igen - Föräldravandringar VT 2020!


Vårtermin 2020FREDAGLÖRDAG
10FAFB
11FCFD
121A1B
131C1D
142A2B
Påsklov v. 15-16
172C2D
183A3B
193C3D
204A4B
Kristi Himmelsfärd v. 21
Sveriges Nationaldag lördagFrivilliga 4CFrivilliga 4D
Skolavslut v. 24Frivilliga ÅK 5&6

VARFÖR VANDRA? 
När man föräldravandrar bidrar man till ökad trygghet. I ljuset av skadegörelse på skolan senaste tiden är det viktigt att vara synlig i området på kvällen. 
När man föräldravandrar lär man känna närområdet.  
Har man barn som är för små för att vistas ute om kvällarna, är det bra att tänka på att de blir större och snart kommer att vilja vara ute på kvällen. Det är en solidarisk handling; man föräldravandrar även om ens egna barn är små, och så hoppas man att andra gör samma sak när ens egna barn blivit större och är ute på kvällarna.    
När man föräldravandrar lär man känna andra föräldrar i samma område. 

HUR? 
Vandringarna genomförs fredag- och lördag kväll kl. 21 – 24. 
Varje klass ansvarar för 1 – 2 tillfällen pr. termin. 
Klassföräldrarna i varje klass tar beslut om hur vandringarna organiseras. Tänk på att ju fler föräldrar som vandrar samtidigt, ju trevligare blir vandringen och desto synligare är vi. 
Reflexvästarna finns i skåpet märkt ”Föräldraföreningen” strax utanför expeditionen. Västarna ska avhämtas veckan innan vandringen. Efter användning återlämnas reflexvästarna till skolan den följande måndagen. 

VAR? 
Följande platser är bra att hålla uppsikt över under vandringarna: 
Skolområdet (vi önskar mycket fokus på detta område) 
Dagisgården 
Starboparken 
Utanför Nälstabadet 
Skogsbacken mot Vällingby (över fältet) 
Ring 112 om något inträffar som kräver akut åtgärd. 

EFTER 
Informera skolans föräldraförening följande veckan om ni observerade något. 
Skriv hur många av klassens föräldrar som deltog i vandringen.  

TIPS & IDEÉR 
Ni kan organisera vandringen som ni vill – små grupper / stora grupper. Det finns bra erfarenheter av att hela klassen engageras vid samma tillfälle – det ger möjlighet för att umgås och lära känna varandra bättre. 
Bestäm en träffpunkt – till exempel att vandringen påbörjas och avslutas utanför skolans expedition (vi vill tipsa om att vissa klasser har börjat träffas vid én förälders boende och utökat vandringen till en kväll med umgänge för klassen). 
Vandringen kan indelas i 2 eller 3 pass. Till ex: första gruppen går från träffpunkten kl. 21 – 22.30, och möter nästa grupp kl. 22.30 vid träffpunkten. Här överlämnas reflexvästar till nästa grupp och andra halvan går kl. 22.30 – 24.00. 
Kom ihåg att ta med mobilen på vandringen.