onsdag 27 januari 2016

Rapport från möte med skolledningen 19:e januari

Minnesanteckningar från möte med skolledningen 19 januari 2016
Den nya styrelsen hade sitt första möte med skolledningen tisdagen den 19/1. Följande frågor diskuterades:

Nälstaskolans dag

Frågan från föreningen är om skolan i och med ombyggnationen ser några problem med genomförandet av Nälstaskolans dag denna vår. Även om vissa delar av skolgården kommer att vara avstängda med plank så finns tillräckligt med utrymme för att genomföra dagen ungefär som vanligt.

Skydd för träd och lyktstolpe vid pulkabacka
Flera föräldrar har hört av sig med önskemål om att det sätts upp skydd vid den pulkabacke som ligger i anslutning till skolan. Det finns där träd och lyktstolpe som barnen kan riskera att krocka med.

Skolan har varit i kontakt med parkförvaltningen som hanterar sådana saker men fått nej från dem då denna backen inte anses vara en “officiell” pulkabacke. Skolan undersöker därför andra alternativ för att säkra backen.

Påverkan av ombyggnationen


Det har den senaste veckan varit problem med elförsörjningen till skolan samt på vissa håll problem med vattnet som gjort att toaletter inte gått att spola. Problemet med elen är nu åtgärdat och berodde på en högst oplanerad avgrävning av en icke markerad el-kabel.

Vattenproblemet som drabbade Solängen berodde på att elvärmekablarna som skall säkra att vattenledningarna inte fryser inte var påkopplade när kylan slog till. Med andra ord var det ej relaterat till ombyggnationen.

Förhoppningsvis kommer inga lika stora problem inträffa igen.

Matsalen

Flera föräldrar har frågat om matsalen kommer att påverkas av ombyggnationen nu under våren. Skolan meddelar att matsalen kommer att kunna användas som nu under hela vårterminen 2016.

Övrig information från skolan

Ökad satsning på kost

Budgetarbete pågår och skolan kommer att öka budgeten för ytterligare satsning på skolans mat. Bland annat har man ett mål på 35 % ekologiska råvaror. Skolan kommer också att satsa på innehållet på salladsbordet och på mellanmålet.

Trafiksituationen runt skolan
Skolledningen vädjar till oss föräldrar att visa hänsyn och inte lämna barn med bil från Trolle-bondes gata (infarten vid Nälstabadet). Trafiksituationen blir allt mer hektisk där på mornarna och denna gata kommer snart att stängas av för att endast tillåta byggtrafik. Släpp helst inte era barn vid denna vändplan. Om ni kommer med bil till skolan, parkera en bit ifrån och promenera med era barn den sista biten. Skolan kommer att skicka ut mer information om vilka platser som är lämpliga om ni behöver lämna med bil.

Nästa möte

Styrelsen och skolledningen träffas nästa gång den 15 mars. Om du som förälder har funderingar, förslag eller frågor som du vill få förmedlade till skolan så kontakta gärna oss i styrelsen innan nästa möte.

torsdag 14 januari 2016

Nu är Föräldraföreningens nya styrelse på plats!

Vi vill presentera oss och i vilka klasser vi har barn:
Ordförande Klara Ekelund, FD och 1C
Vice ordf Hanna Hägg, 1C och 3C
Sekreterare Martin Sundstedt, FC
Kassör Malin Winerdal, FA
Ledamot Sandra Rodin, 1D och 3C
Ledamot Pär Forsmark, 1C
Ledamot Emma Umegård, 1B
I början av vecka 3 ska vi ha ett första möte med skolledningen. Hör av er till oss om det är något ni vill att vi ska ta upp!
Maila oss på nalstaff-styrelse@googlegroups.com