lördag 19 november 2011

Minnesanteckningar från möte med skolledningen 25/10

Närvarande från föreningen: Dennis Skantz, Tomas Granlund, Maria Forss, Jenny Granskog.
Från skolan: Merja Rombach och Anna Sandberg.

Då föreningen fått indikation från lärare att skolan under nästa år kommer att få minskade socioekonomiska stöd ville föreningen fråga skolledningen hur det påverkar Nälstaskolan och hur ledningen tänker i ärendet. För 2011 har skolan haft 2,1 miljoner kronor i socioekonomiskt stöd. Merja tror att den nedskärning som staden gjort kommer att bli cirka 600.000 kronor fördelat på 2 år, dvs 300.000 i minskning under 2012 och ytterligare 300.000 under 2013. Merja trodde inte att detta skulle gå ut över lärartätheten. Till viss del trodde hon att tappet i det socioekonomiska stödet skulle uppvägas av bidrag för elevassistenter.

På årsmötet framkom uppgifter att Nälstaskolan har jämförelsevis låg lärartäthet (5,6 lärare på 100 elever). Omkringliggande skolor och även skolor i innerstaden ligger ordentligt högre (6-8 lärare på 100 elever). Siffrorna kommer från stadens webbplats där man kan jämföra statistik om olika skolor. Föreningen ville veta varför skillnaderna är så stora. Merja svarar att lärartätheten generellt alltid är kopplat till hur stort socioekonomiskt stöd skolan får. Nälstaskolan ligger på cirka 2 miljoner om året, andra skolor kan få upp till 14 miljoner om året. Det får förstås stor effekt på lärartätheten. Det socioekonomiska stödet räknas på eleverna som går på skolan och inte på eleverna i upptagningsområdet.

Både ovanstående frågor blir lite hängande i luften då den slutgiltiga budgeten inte är satt för 2012 ännu, den väntas vara klar under sen höst, kanske inte förrän i december.

Föreningen planerar en informationskväll för föräldrar där de har möjlighet att själv ställa frågor om lärartäthet och annat. Informationskvällen är planerad till den 15 november. Merja, Anna och Madeleine kommer att närvara.

Gällande skolans lokaler meddelar Merja att man just nu i staden förbereder ett inriktningsbeslut som ska fattas i december. Merja känner sig trygg med att Nälstaskolan finns inkluderat i inriktningsbeslutet. Det innebär att något kommer att göras åt skolans lokaler, oklart dock exakt vad.

Föreningen vill se bättre och mer aktuell information på skolans webbplats. Merja berättar att skolorna fått direktiv om att inte satsa på sina egna webbplatser, utan att istället nyttja sig av Skolwebben. Eftersom Skolwebben drar ut på tiden undrar föreningen om skolan under tiden kan uppdatera webbplatsen med mer generell information om skolan och fritids.

Föreningen bokade ytterligare möten med skolledningen:
17/1, 6/3, 17/4 och 29/5.

tisdag 1 november 2011

Informationskväll med rektorn!

Välkomna till informationskväll med rektor
Tisdag 15 november kl 18.30 – 20.30 i skolans matsal

Nälstaskolans Föräldraförening bjuder härmed in till informationskväll med rektor Merja Rombach samt biträdande rektorer Madeleine Wretman och Anna Sandberg.

AGENDA:
  • Information från rektor Merja Rombach, med efterföljande frågestund
  • Socioekonomiskt stöd. Hur påverkas Nälstaskolan av de planerade nedskärningarna i det socioekonomiska stödet?
  • Lärartätheten. Nälstaskolan har en relativt låg lärartäthet jämfört med omkringliggande skolor. Vad beror detta på?
  • Skolans lokaler. Det finns planer på nya och upprustade lokaler. Hur ser dessa planer ut och när kommer de att bli verklighet?
  • Övriga frågor