fredag 6 november 2015

Rapport från styrelsens möte med skolledningen 29 september

- Upphandlingen av byggherre för skolbygget är inte klart. Den sköts av Sisab, skolledningen är inte inblandad i processen och kan därför inte svara på när bygget kan komma igång. Tidsfristen för anbud och eventuella överklaganden har i alla fall gått ut och ledningen väntar nu på besked från Sisab.
- Efter en viss fördröjning är nu krokar och hyllor på plats i evakueringsbaracken Solängen. Torkskåp håller att installeras. Skolledningen upplever att samarbetet med leverantören av baracken fungerar bra.
- Förskoleklasserna har börjat äta sin lunch i klassrummen, dels för att avlasta matsalen och dels för att träna rutinen inför att skolans matsal rivs. Det uppges fungera bra.
- När matsalen väl rivs kommer maten att levereras från Mariehällsskolan till förskoleklasserna och lågstadiet. Mellanstadiet kommer att äta på Vällingbyskolan. En kock från Nälstaskolan kommer att tjänstgöra i Mariehällsskolan på förmiddagarna och "ledsaga" maten till Nälstaskolan.
- Idrotten: Inomhusidrotten kommer att bedrivas i Vällingbyhallen. Eleverna kommer att skjutsas med abonnerad buss, i sällskap med personal från skolan.
- Efter initiativ från föräldraföreningen har trafikkontoret gjort mätningar av trafikflödet på Rättar Vigs väg vid återvinningsstationen. Föräldraföreningen ligger på för att få till en säkrare passage för barnen som passerar där. Resultatet från mätningarna är inte klart. Skolans intendent håller kontakten med trafikkontoret i denna fråga.
- Trafiksäkerhet: En bom kommer att sättas upp vid uppfarten mot skolgården där idrottshallen stod. Påminns även om att det är förbjudet att köra upp bakom skolan (parkeringsplatserna vid lastkajen) samt att parkera i vändzonen.