söndag 22 oktober 2017

Minnesanteckningar från möte med skolledningen 171003

Närvarande från skolledningen: 

Rektor Anders Regner, bitr. rekor Anders Kjellgren och bitr. rektor Anna Sandberg.

Närvarande från föräldraföreningen:

Tf ordförande Hanna Hägg, Cathrine Jonsson, Louise Pell och Malin Winerdal.

Minnesanteckningar

Allmänt
 • Inledningsvis stämdes praktiska detaljer inför föreningens årsmöte den 12 oktober av. Föreningen får låna matsalen som möteslokal.
 • Föräldraföreningen gav skolledningen en kort uppdatering om föreningens verksamhet. Under året har antalet betalande medlemmar ökat till ca 145. Det är dock många fler som t.ex. är medlemmar i föreningens fb-grupp. Styrelsen har arbetat aktivt med föreningens synlighet under året.
 • Skolledningen funderar över bildande av ett föräldraråd på skolan och en diskussion förs angående hur ett sådant råd skulle kunna organiseras samt hur relationen till föräldraföreningen skulle kunna se ut. Skolledningen har även idéer om ett utökande av Nälstaskolans dag.
Kommunikationsvägar
 • Informationsvägarna diskuteras och föräldraföreningen påpekar bl.a. att det är svårt att nå ut till alla föräldrar när information måste vidarebefogas i flera steg. Rektor lovar att samla ihop kontaktuppgifter till klassföräldrarna och skicka dessa till styrelsen. Skolan meddelar att det pågår ett arbete med att ta fram en ny skolplattform och en ny uppdaterad hemsida för skolan.
Skolmaten
 • Skolmaten har ibland levererats sent till skolan. Detta beror på att man delat transport med Norra Ängby skolan som får mat först. Snart är dock Norra Ängbys kök klart och därefter antas förseningarna upphöra.
 • Matkvaliteten är överlag bra.
 • Den tillfälliga matsalen i idrottshallen är klar och äntligen el, vatten och en serveringsvagn.
 • En oanmäld inspektion har gjorts som passerades utan anmärkning. 
 • Ett tidigare problem med skatungar som smet in i matsalen är löst genom att in-/ och utgång främst sker via huvudentrén.
 • På det hela taget fungerar det bra även om det är tajt mellan sittningarna. Samtliga förskoleklasser äter på Skeppet.
Ombyggnationen
 • Bygget är nu i fas igen efter en tidigare försening. Solporten är stängd i nuläget pga säkerhet. Även bIblioteket är stängt några dagar i oktober då övergången ska anslutas. 
 • Tidsplanen ska hållas. Färdigdatum verkar dock vara efter sommaren. 
 • Oklart när köket kan öppna eftersom man måste få tid för inkörning. 
Skolgård och rastverksamhet
 • Föräldraföreningen tog upp frågan om skolgården och dess ifärdigställande. Styrelsen bad skolledningen att trycka på lite i frågan för att se om delar av skolgården kan färdigställas tidigare än nuvarande plan. Främst eftersom ytorna är mycket begränsade i nuläget och eftersom det varit många skadeincidenter i parkour-parken på skoltid.
 • Det är mycket trångt på lilla skolgården särskilt på kontraster då man inte hinner ner till Parkour. Barnen har svårt att leka och det är lite konflikter vid raster.
 • Skolan har utbildar Trivselledare som leder lekar på lågrasten vilket man hoppas ska förbättra rastversamheten.
 • Skolledningen påpekar att alla Cyklar på skolgården gör att lekytorna begränsas ytterligare. Några cykelställ finns nere vid Solängen men dessa räcker inte.
Personalfrågor
 • Föräldraföreningen undrar över vikariesituationen på skolan och skolledningen berättar att man haft mycket sjukdom bland personalen och att vikariebudgeten har gått i taket. Kvalitén varierar på de vikarier man får in från Lärarfömedlarna. Stockholm håller på att bygga upp en pool men denna är inte klar.
 • För fritids försöker man ta in egna vikarier. Fritidspersonal går ofta in och vikarierar för lärare eftersom de redan känner barnen, men då man en kort på fritids. Skolledningen går även ibland in själva som vikarier. I vissa klasser är det svårt att matcha eleverna med en bra vikarie. Pensionerade lärare och fritidspersonal är ovärderliga. 
 • Skolan söker administrativ personal.  Skolsekreterare och intendent saknas i nuläget, men man tar in viss hjälp. Ny intendent kommer den 4 december. 
 • Skolan har många behöriga lärare samt några som läser på sin behörighet. Skolledningen upplever att det känns som det är en positiv anda och man jobbar med att få till bra planering, fortbildning etc.
 • Fritids söks personal men eftersom man måste söka via Stockholms stads förturslistan tar det lång tid.
 • Skolpsykolog på väg in.  
 • Vad gäller nyanlända elever på skolan måste man ordna resurser. Det finns vissa Modersmålslärare som kan gå in men vissa resurser saknas.