måndag 2 februari 2015

Frågor och svar från styrelsens möte med skolledningen

Styrelsen för föräldraföreningen träffade skolledningen den 27 januari och här följer svaren på de undringar som ställdes av er föräldrar inför mötet. 
Fråga:
Hur kommer idrotten och barnens lunch kommer att lösas under ombyggnationen?
Svar från Merja:
Både idrotts- och lunchfrågan diskuteras nu i skolutvecklingsgruppen. Det finns olika förslag, klart är i alla fall att lunchen även under byggnationstiden kommer att tillredas av skolans kockar (dvs. ingen cateringmat i lådor). Beslut ska komma inom några veckor och presenteras senast på föräldraföreningens informationsmöte 17/3.
Fråga:
Är riskanalys av elevernas arbetsmiljö utomhus och inomhus utförd inför ombyggnationen? I så fall vilka risker visar den på och hur ska dessa åtgärdas?
Svar från Merja:
Nej, ingen separat riskanalys har gjorts. Tidigare ombyggnationer har fungerat bra med ordentliga avspärrningar, personer som ledsagar all byggtrafik och guidade visningar för elever för att stilla eventuell nyfikenhet.
Fråga:
Har man tänkt igenom försäkringen för alla under ombyggnationen?
Svar från Merja:
Skolans befintliga försäkringar gäller och är tillräckliga.
Fråga:
Hur ser planeringen för evakueringsbaracken och rivningen av 10:an ut?
Svar från Merja:
Baracken längst ner mot parcourparken (10:an) kommer att utrymmas under april och rivas i maj (i år) för att det ska bli tid för att bygga upp en ny evakueringsbarack på samma plats under sommaren. Den nya baracken kommer att vara i två våningar och man har planerat för goda utrymmen för fritids et c. Den byggs för fyrparallellig verksamhet, men kommer inte att användas till mer än treparallellig vilket också ger tillgång till fler ytor för barnen.
Var barnen som går i nuvarande 10:an ska hålla till under april-maj diskuteras i skolutvecklingsgruppen.
Fråga:
Angående socker och fika i skolan (kommentar från en förälder: "Det är mycket socker i vissa dagars mellis...")
Svar från Merja:
Skolan är hälsodiplomerad och Oboy och liknande drycker ska inte förekomma.
Kommentar från föräldraföreningen:
Idrottslärare Peter Holmqvist tillsammans med kocken Andreas Brydling håller i hälsodiplomeringen av skolan. De tar gärna emot frågor och synpunkter på kosten. Mejla till peter.holmqvist@stockholm.se eller andreas.brydling@stockholm.se.