tisdag 29 november 2016

Minnesanteckningar från föräldraföreningens möte med skolledningen 28 november 2016

Ombyggnationen av matsalen
Tf rektor Anders berättade att som det ser ut nu kommer eleverna äta i klassrum/på fritids från det att matsalen stängs för ombyggnation den 1 april till dess att idrottshallen är klar, vilket beräknas vara i juni. Därefter kommer eleverna äta i ena halvan av idrottshallen. Mathanteringen kommer då skötas av matsalspersonalen i ett av de nya duschrum.
Under den delen av VT17, då eleverna troligen kommer äta i klassrum/på fritids (april-juni), kommer man förmodligen utrymma skolbiblioteket  för att tillfälligt kunna hantera maten där. Det är fortfarande inte bestämt vilken skola maten ska komma ifrån. Personalen önskar att maten helst kommer portionsförpackad och att eleverna kommer äta i sina klassrum. Det är enklast för personalen, smidigt för eleverna, men dyrare att beställa portionsförpackad mat jämfört med mat i kantiner.
Skolledningen ska ha ett möte med den s.k.  styrgruppen den 8 december. I gruppen ingår Bengt Ohlson från utbildningsförvaltningen, representanter från SISAB samt tf rektor Anders. Vid mötet kommer även några föräldrar med intresse och specialkunskaper medverka. samt en representant  från Föräldraföreningens styrelse.

Kvarglömda kläder
De kläder som inte hämtades under v.44 är packade och kommer att skickas till ett barnhem i utomlands som någon i personalen hade kontakt med.
Barnen glömmer framförallt kläder i matsalen och dessa flyttas varje dag till hängaren utanför skolbiblioteket.
Alla föräldrar uppmanas att regelbundet hämta sina barns kläder eller uppmana barnen att själva hämta sina glömda plagg. Skolan stänger följande tider:
må, on, to 17.30
ti 20.00
fr 17.00
 
Föräldraföreningens fråga om skolans genusarbete
Föräldraföreningens styrelse har upplevt att skolans genusarbete är otydligt och osynligt. Föreningen bad därför skolledningen att redogöra för sitt genusarbete. Skolledningen svarade då med att berätta om skolans aktuella prioriteringsområde, vilket är det trivsel- och hälsofrämjande arbete som skolan nyligen satt igång. Arbetet kallas Trivselprogrammet och består av flera delar, bl.a. utbildning av elever i åk 4 och 5 samt av handledare i personal på skolan.
Föräldraföreningen påpekade att pojkar fortfarande i vissa fall får dominera i klassrummen, vilket skolledningen var medveten om och man meddelade att man från skolans sida tycker att det är bra att frågan kommer upp på dagordningen. Föräldraföreningen uttryckte önskemål om att genusarbete borde kunna rymmas inom Trivselprogrammet och inte bör glömmas bort.

Information från Föräldraföreningen till ledningen
Föräldraföreningen berättade att många nya medlemmar tillkommit till föräldraföreningen under höstterminen
Föräldraföreningen informerade om att föräldravandringarna tagits bort mellan jullov och sportlov. Föräldraföreningen informerade om att föreningen inte är intresserade av att engagera sig i den fråga om skoltröjor som skolledningen önskat att föreningen ska engagera sig i.
 

tisdag 15 november 2016

Reviderat föräldravandringsschema

Nu finns ett reviderat schema för föräldravandringarna upplagt här.
Efter begäran i medlemsmotion som bifölls vid årsmötet är alla föräldravandringar mellan jul och sportlovet borttagna från schemat vilket istället har förlängts till och med september 2017.
De klasser som skulle ha vandrat vecka 1 t.o.m. 9 har fått nya vandringsveckor i augusti och september 2017. 
Berörda klasser är  5a-c, 4c, 2a-d, 1a-d samt Fa-d.