torsdag 24 mars 2016

Rapport från möte med skolledningen 22 mars

Information från skolan 

Följande informationspunkter togs upp av skolledningen 

Ombyggnationen 

PEAB är nu färdiga med allt sprängningsarbete som pågått under början av 2016. Arbetet har som skolledningen bedömt det genomförts mycket lugnt och hänsynsfullt av PEAB. Man har valt en lägre arbetstakt med endast tre mindre sprängningar per dag för att störa skolarbetet  lite som möjligtArbetet följer uppsatt tidsplan. 

Trafiksituationen runt skolan 

 grund av ombyggnationen  är trafiksituationen runt skolan inte optimal. Det är fortfarande många som parkerar vårdslöst  Trolle Bondes gata samt Starbovägen i samband med hämtning och lämning vilket oroarFör att  bukt med detta har PEAB och skolledningen kontakt med trafikkontoret om ökade parkeringskontroller m.m. 

Skolinspektionens granskning 

Skolinspektionens granskning är gjord och resultatet kommer att offentliggöras senare under terminen. 

Föräldrafrågor 

Följande inkomna föräldrafrågor togs upp i mötet. 

Hur ser skolan  användandet av mobiltelefoner  skola och fritids? 

Skolan har arbetat fram en ny mobilpolicy som kommer att kommuniceras till föräldrar och elever efter påskDetta är viktigt inte minst med tanke  risken för nätmobbing som är ett växande problem. Det är viktigt för skolan att vare sig skolans datorutrustning eller mobiltelefoner skall kunna användas för detta under skolans verksamhetstid. 
Som del av den nya policyn kommer lärare och fritidspersonal ta hand om elevernas mobiltelefoner vid dagens början och förvara dem i låsta skåp under hela skoloch fritidsdagen. Under tiden som telefonerna förvaras gäller skolans försäkringar mot stöld och skador. 

När kommer information om klassindelningen till årskurs 4? 

Arbetet med detta påbörjas nu och kommer att presenteras tidigast i maj. 

Fungerar rutinerna för frånvarorapportering som de ska? 

Skolan meddelar att det har skett kommunikationsmissar kring frånvaroanmälningar när fritidspersonal vikarierat för ordinarie lärare. Problemet är att fritidspersonalen inte kommer åt skolwebben och kan kontrollera frånvaron 

Skolledningen arbetar för att säkra att all relevant personal har tillgång till frånvaroanmälan som är rapporterad via skolwebben för att förbättra rutinerna. Man har även gått ut med en påminnelse till all personal att om att ringa föräldrarna till "saknade" elever senast under förmiddagens tjugominutersrast 

Tänk på det här under skollov: 
Eftersom fritidspersonalen i nuläget inte kommer åt frånvaroanmälningarna i skolwebben är det viktigt att göra frånvaroanmälan under skollov per telefon direkt till fritidspersonalen. 

Nästa möte 

Nästa möte med skolledningen har vi den 3:e maj. Styrelsen har dock löpande kontakt med skolledningen vid behov och ni som föräldrar kan alltid höra av er löpande med frågor.