onsdag 30 september 2020

ÅRSMÖTE 2020 - TORSDAGEN DEN 15 OKTOBER 2020

Kallelse till årsmöte för Nälstaskolans föräldraförening

 

Torsdagen den 15 oktober 2020
Kl. ca. 19.00 (efter föräldrarådet)
Skolans matsal och digitalt via Zoom. (zoom-länk längst ner)

 

Förslag från medlemmar skickas till styrelsen senast den 13 oktober 2020 på nalstaff-styrelse@googlegroups.com

 

Om du är intresserad av att ställa upp som styrelsekandidat, vänligen kontakta styrelsen på mejladress nalstaff-styrelse@googlegroups.com

 

Välkommen!

 

Dagordning

1.       Val av ordföranden och sekreterare vid mötet samt av två protokolljusterare, tillika rösträknare.

2.       Fråga om mötet blivit behörigen kallat.

3.       Fastställande av dagordning.

4.       Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.

5.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

6.       Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift, övriga förslag från styrelsen och förslag från medlemmar.

7.       Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan.

8.       Fastställande av medlemsavgift och budget.

9.       Val av styrelse; Ordförande för ett år och minst två ledamöter för två år.

10.   Val av två revisorer.

11.   Val av ordförande och två till tre ledamöter i föreningens valberedning för ett år.

12.   Övriga frågor.

Under rådande omständigheter är det möjligt att delta i mötet digitalt. Mötet förväntas ha en varighet av ca. 30 minuter.  Hör gärna av dig om du har frågor. Du kan delta i mötet genom att använda nedanstående länk.

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/75390297711?pwd=cm1DUXZySFRTOW9rcGNUMGd0N0M4dz09

Meeting ID: 753 9029 7711

Passcode: 0Rk027

Se Verksamhetsplan för läsåret 2020 / 2021 här!
Se Verksamhetsberättelse för läsåret 2019 / 2020 här!

torsdag 24 september 2020

Medlemsavgift 2020 / 2021

Hej alla!

Nu är det dags att inbetala medlemsavgift för nuvarande läsår.

Som medlem stödjer du föräldraföreningens verksamhet och möjliggör de aktiviteter som dina och andras barn får ta del av genom föreningen. 

Medlemsavgiften för läsåret är 140 kr per familj. Betala gärna innan 1/11 2020.

Swish 123 570 25 68

Plusiro 608289-5

Ange barnet/ns namn och klass