tisdag 28 november 2017

Nälstaskolans Föräldraförening: Styrelsen 2017/2018

Så här ser föräldraföreningens styrelse 2017/2018 ut:

Ordförande Louise Pell
tf. ordf Karin Björk
Kassör Pernilla Norlander
Sekreterare Kirsten Jensen Quas
Ledamot Anna Gyllencreutz
Ledamot Cathrine Jonsson

Vill du ha kontakt med någon av oss i styrelsen gör du helst detta via mail till 
nalstaff-styrelse@googlegroups.com