fredag 5 juni 2015

Tack!

Föräldraföreningens styrelse vill rikta ett stort tack till er alla för detta läsårs arbete med föräldravandringar och för den storartade insatsen på Nälstaskolans dag.
  • Hela 18 500 kr samlades in under Nälstaskolans dag - pengar som går tillbaka till klasserna i form av klassbidrag.
  • På skolavslutningen kommer föräldraföreningen även använda en liten del av summan för att tacka elever och skolpersonal som gjort en extra insats för skolans verksamhet under året. Håll utkik efter vår representant på scenen :)
  • Är du sugen på att göra en insats i föräldraföreningens styrelse under nästa år, och få möjlighet att påverka skolans verksamhet? Skicka ett mejl till nalstaff-styrelse@googlegroups.com så vidarebefordrar vi till valberedningen.
  • Bättre sent än aldrig: Årsavgiften för medlemsskap i föräldraföreningen 2014/2015 är 140 kr. Betala jättegärna in på postgiro 60 82 89-5 och ange ditt/dina barns namn och vilken klass de går i. På så sätt blir du medlem och stöder vårt fortsatta arbete!

Bästa hälsningar
Styrelsen Nälstaskolans föräldraförening

Möte med skolledningen 19 maj 2015

  • Evakueringsbaracken nere vid ängarna (det som kommer att kallas Solängen) framskrider bra och kommer stå klar i god tid före skolstart nästa termin.
  • Eleverna i F-3-klasserna kommer att få äta på engångsmaterial under hela ombyggnationen av matsalen. De kommer att få lagad mat från Vällingbyskolan i kantiner och inte färdigförpackad mat som också varit uppe för diskussion.Förslaget från föräldraföreningen är att ta en noggrann diskussion med barnen om miljö och slit-och-släng i samband med detta.
  • Merja och en representant från föräldraföreningens styrelse kommer att träffa en projektledare från trafikförvaltningen från staden för att börja diskussionen om trafiksituationen kring skolan och barnens säkerhet under ombyggnationen.