torsdag 3 oktober 2019

Kallelse till årsmöte för Nälstaskolans föräldraförening

15 oktober 2019 kl. ca. 19.00 i nya matsalen (strax efter föräldrarådet)

Förslag från medlemmar skickas till styrelsen senast den 13 oktober 2019 på nalstaff-styrelse@googlegroups.com

Om du är intresserad av att ställa upp som styrelsekandidat, vänligen kontakta styrelsen på mejladress nalstaff-styrelse@googlegroups.com

Välkommen!

Dagordning
1.     Val av ordföranden och sekreterare vid mötet samt av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
2.     Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
3.     Fastställande av dagordning.
4.     Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.
5.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6.     Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift, övriga förslag från styrelsen och förslag från medlemmar.
7.     Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan.
8.     Fastställande av medlemsavgift och budget.
9.     Val av styrelse; Ordförande för ett år och minst 3 ledamöter för två år.
10.  Val av två revisorer.
11.  Val av ordförande och två till tre ledamöter i föreningens valberedning för ett år.
12.  Övriga frågor

Läs verksamhetsberättelsen här (kopiera länk): 
https://drive.google.com/file/d/0B9v8qlS9r21BYXdvamhWUU9VeFFpSlNlY0RFdUtyYmk1Uzdz/view?usp=sharing

Läs verksamhetsplanen här (kopiera länk):
https://drive.google.com/file/d/0B9v8qlS9r21BdS1BSC0zX2dLdm9CWWttZ1JZbVVmS0paVkVr/view?usp=sharing


tisdag 27 augusti 2019

Föräldravandringar HT 2019 / VT 2020

Schema föräldravandringar 2019 / 2020


VECKA FREDAG LÖRDAG
Höstterminen 2019

36 6B 6C
37 1A 1B
38 1C 1D
39 FA FB
40 FC FD
41 2A 2B
42 2C 2D
43 3A 3B
Höstlov v. 44

45 3C 3D
46 4A 4B
47 4C 4D
48 5A 6A
49 5B 5C
50 5D
Vinteruppehåll v. 51 - 9

Vårtermin 2020

10 FA FB
11 FC FD
12 1A 1B
13 1C 1D
14 2A 2B
Påsklov v. 15-16

17 2C 2D
18 3A 3B
19 3C 3D
20 4A 4B
Kristi Himmelsfärd v. 21

Sveriges Nationaldag lördag Frivilliga 4C Frivilliga 4D
Skolavslut v. 24 Frivilliga ÅK 5&6

VARFÖR VANDRA?
 • När man föräldravandrar bidrar man till ökad trygghet. 
 • När man föräldravandrar lär man känna närområdet. 
 • Har man barn som är för små för att vistas ute om kvällarna, är det bra att tänka på att de blir större och snart kommer att vilja vara ute på kvällen. Det är en solidarisk handling; man föräldravandrar även om ens egna barn är små, och så hoppas man att andra gör samma sak när ens egna barn blivit större och är ute på kvällarna.   
 • När man föräldravandrar lär man känna andra föräldrar i samma område.
HUR?
 • Vandringarna genomförs fredag- och lördag kväll kl. 21 – 24.
 • Varje klass ansvarar för 1 – 2 tillfällen pr termin.
 • Klassföräldrarna i varje klass tar beslut om hur vandringarna organiseras.
 • Reflexvästerna finns i skåpet märkt ”Föräldraföreningen”  strax utanför expeditionen. Västarna ska avhämtas veckan innan vandringen. Efter användning återlämnas reflexvästarna till skolan den följande måndagen.
VAR?

Följande platser är bra att hålla uppsikt över under vandringarna:
 • Skolområdet
 • Dagisgården
 • Starboparken
 • Utanför Nälstabadet
 • Skogsbacken mot Vällingby (över fältet)
 • Ring 112 om något inträffar som kräver akut åtgärd.
 • Informera skolans föräldraförening följande veckan.

TIPS & IDEÉR

 • Ni kan organisera vandringen som ni vill – små grupper / stora grupper. Det finns bra erfarenheter av att hela klassen engageras vid samma tillfälle – det ger möjlighet för att umgås och lära känna varandra bättre.
 • Bestäm en träffpunkt – till exempel att vandringen påbörjas och avslutas utanför skolans expedition.
 • Vandringen kan indelas i 2 pass, första gruppen går från träffpunkten kl. 21 – 22.30, och möter nästa grupp kl. 22.30 vid träffpunkten. Här överlämnas reflexvästar till nästa grupp och andra halvan går kl. 22.30 – 24.00.
 • Kom ihåg att ta med mobilen på vandringen.Styrelsen 2018/2019

Nälstaskolans Föräldraförening: Styrelsen 2018/2019

Så här ser föräldraföreningens styrelse 2018/2019 ut:

Ordförande Louise Pell
Viceordf Cecilia Lindvall
Kassör Pernilla Norlander
Sekreterare Kirsten Jensen Quas
Ledamot Anna Gyllencreutz
Ledamot Cathrine Jonsson
Ledamot Elina Stattin
Vill du ha kontakt med någon av oss i styrelsen gör du helst detta via mail till 
nalstaff-styrelse@googlegroups.com 

Fölg också gärna föreningen på facebook "Nälstaskolans Föräldraförening"