torsdag 17 januari 2013

Utbyggnad av skolan

Utbildningsförvaltningen har kommit med ett förslag till beslut i frågan om utbyggnad av Nälstaskolan. Se följande länk:
http://insyn.stockholm.se/utbildning/document/2012-12-13/Dagordning/10/10%20Bilaga%2027%20Skolbyggnation%20f%c3%b6r%20ett%20v%c3%a4xande%20Stockholm.pdf
Nu har föräldraföreningen startat en facebook grupp. Gruppen är öppen och finns på https://www.facebook.com/groups/nalstaffmedlemmar/. Lägg gärna er själva och alla andra föräldrar som har barn på nälstaskolan eller folk som är intresserade.

söndag 13 januari 2013

Rektorsmöte 2012-12-04

Deltagare:
Gabrielle van der Wal, Ordf. föräldraföreningen
Anders Viljosson, Sekr. föräldraföreningen
Merja Rombach, Rektor
Anna Sandberg, Bitr Rektor fth

Diskussionsämnen

  • IT-frågor: Merja berättade om att personalen skall få utbildning i bl.a. PowerPoint för att lättare kunna köra presentationer på skolans Smartboard-tavlor. Hon nämnde också att de kikade på att ta del av vissa nätresurser med utbildningsmaterial.
  • M-byggnaden: Skolan väntar på ett beslut om verksamhetsplan vilket har blivit uppskjutet till den 19:e december. Där kommer det bli mera tydligt hur politikerna väljer att agera. Skola har haft diskussioner med specialister på evakuering för att kika på tillfälliga lösningar om/när en byggnation sker. Skolan har tillsammans med SISAB åtgärdat alla de punkterna som låg till grund för ett vite om 75 tkr på skolan. Detta omfattade bl.a. ventilationen (temperatur och luftmängd), förvaring av uteleksaker på annan plats, städning av personalrum, att ett personalrum finns som endast har den funktionen. Vitet om 500 tkr som ligger på kommunen har inte överklagats och kommunen har tills den 15:e augusti 2013 på sig att åtgärda. Dessa åtgärder kommer beskrivas i kommunens Verksamhetsplan, som väntas innan årsskiftet.
  • Matsäck på utflykter: Skolan skulle kolla vilka möjligheter som finns att erbjuda matsäck i stället för att barnen tar med egen. Det fanns tveksamheter om det går att organisera på bra sätt.
  • Skolan har haft fackeltåg till S:t Tomas-kyrkan i Vällingby. Det hade varit en bra tillställning enligt skolledningen. Denna gång hade skolledningen påpekat innan att det inte fick vara för mycket kristet budskap i ceremonin vilket också blev fallet. I fjol var det klagomål på för mycket religiöst innehåll från vissa föräldrar.
  • Ekonomi: Skolan har en budget på ca 44 mkr. Skolpengen har ökat med 3 %, men 2/3 av de extra pengarna äts upp av nya kostnader som lagts på skolan bl a för uppvärmningskostnad. Skolan har även fått kompensation för att täcka löneökningar, vilket inte skett tidigare.
  • Betyg: Skolan arbetar enligt den nya läroplanen, vilket bl.a. innebär att 6:orna får betyg. Likaså sätts nationella prov in tidigare i åldrarna.
  • Specialundervisning: Merja berättade att de anställt 2 personer utöver de 2 befintliga. Den 17 december kommer resursgruppen utvärdera nedläggningen  av 1-3:an och hur den nuvarande lösningen fungerar. Merja nämnde att nuvarande system inte har landat än, men att tanken är att eleverna ska förberedas till samhällsmedborgare och ska inkluderas i vanliga klasser.