torsdag 15 mars 2012

Mötesanteckningar från vårmötet den 13/3


Närvarande: 30-tal föräldrar, Rektor Merja Rombach, bitr rektor Anna Sandberg, Föräldraföreningens styrelse.

Föredrag om föräldravandringens väl
Mötet inleddes med ett mycket intressant föredrag av Bo Arkelsten, som arbetar som fältassistent i områdena Vällingby och Hässelby. I dessa områden finns tre fältassistenter som arbetar både förebyggande och uppsökande i samarbete med polis och socialförvaltning. Det innebär att de finns där ungdomarna finns, dvs. i parklekar, skolor, centrum, ungdomsgårdar etc. Fältassistenterna arbetar i huvudsak med ungdomar från åk 7 och uppåt, men även dessa ungdomar har ju gått på låg- och mellanstadiet.

Det är i princip omöjligt att i anteckningsform återge vad denna eldsjäl Bo på 45 minuter förmedlade, men här är några av hans uppmaningar till oss föräldrar:

 • Börja tidigt att föräldravandra för att visa barnen att ni kommer att vara ute och kvällsvandra även senare.
 • Lär känna området där ni bor. Även om era barn inte är ute om kvällarna nu, så kommer de att vara det senare och då är det bra att ni redan nu vet var i närområdet ungdomarna brukar samlas.
 • Kommunikationen med barnen är A och O när det handlar om alkohol och droger. Se därför till att vårda den dialog ni har med era barn i grundskolan.
 • Lär känna andra föräldrar i samma område.
 • Passa på att trygghetsinventera när ni vandrar. Passerar ni mörka, otrygga platser under er vandring uppmanas ni att formulera s.k medborgarförslag till stadsdelen om att öka tryggheten i området. Det kan handla om dåligt belysta gångvägar och buskage som känns läskiga att passera. Detta är exempel på saker som är enkla att åtgärda, förutsatt att någon rapporterar in det.
 • Ha reflexvästarna på er när ni vandrar så att ungdomarna ser vilka ni är. Även om ni vandrar runt och inte tycker att ni ser nåt speciellt så ser ungdomarna er.
 • Försök att med alla medel skjuta på era barn rökningsdebut, helst se till att de inte börjar alls. Ju senare man börjar desto mindre risk att man även testar hasch. Bo har under alla sina år som fältassistent inte sett någon ungdom som börjat med att röka hasch, de börjar alltid med cigaretter.

Namn, telefonnummer och e-postadresser till de tre fältassistenterna hittar du här: Föräldravandringschema.

Tävling i föräldravandring!
Efter Bo Arkelstens föredrag utlyste föreningens styrelse en tävling i föräldravandring. Den klass som får ihop flest föräldrar att vandra enligt föräldravandingsschemat, vinner 2.000 kronor till klasskassan.
Tävlingsreglerna finns att läsa här: Tävlingsregler
Information om hur föräldravandringarna går till finns att läsa här: Föräldravandringschema.

Information från rektorn
Rektor Merja Rombach informerade om lokalläget.
Beslut om den stora permanenta skolutbyggnaden som skulle fattas i höstas är nu framskjutet till nästa år. Motiveringen är att staden vill analysera om elevflödet i Västerort efter det att bland annat Engelska Skolan har öppnat i Hässelby. När det gäller ersättnigslokaler, däremot, startar i veckan ett projekt som går ut på att ta reda på vilka skolor som är i akut behov av sådana. Nälstaskolan har begärt att få byta ut 10:ans lokaler mot en ny paviljong på två våningar om totalt 8 klassrum. Det finns i dagsläget ingen information om när beslut om ersättningslokaler kommer att fattas.

Övriga frågor
På frågestånden pratades bland annat om mellanmålen. En synpunkt var att de upplevdes som torftiga, vitt bröd med smör. Anna Sandberg klargjorde dock att det alltid finns flera pålägg, typ skinka, ost, mjukost och frukt. Föreningen har en representant (Maria Forss) i skolans matråd. Skicka gärna synpunkter till föreningen innan nästa matråd som infaller den 7 maj.

En fråga som ställdes till skolledningen gällde i vilken utsträckning man kontrollerar vilka som rör sig på skolan dagtid. En föräldrer uppgav att ingen tillfrågat henne om hennes ärende när hon besökte skolgården en dag. Skolledningen svarade att man generellt frågar alla besökare som man inte känner igen vad de har för ärende på skolan.

Skolpoliserna blir kvar tills vidare.

Kommande aktiviteter
Planeringsmöte med klassombuden inför Nälstaskolansdag: 24/4
Nälstaskolans dag: 8/5

Tävling i föräldravandring!


Under vårterminen 2012 utlyser föreningen en tävling i Föräldravandring. Syftet är att få så många föräldrar som möjligt engagerade i vandringarna och därigenom öka gemenskapen i klassen.


Tävlingen är enkel: Den klass som lyckats få flest föräldrar att vandra vinner 2000 kronor till klasskassan!


Så här går det till:

 1. Klassens föräldrar vandrar enligt schemat på Föräldraföreningens Hemsida (http://nalstaskolansff.blogspot.com/p/schema-foraldravandring.html). 4a börjar den 30/3 och 5c avslutar den 8/6) 
 2. Alla som vandrar ska bära reflexväst.
 3. Efter avslutad vandring mailar en förälder in namnlista på samtliga föräldrar som deltog i vandringen. Mailet ska gå till nalstaff-styrelse@googlegroups.com, ärenderad "TÄVLING och klassnamn", tex "TÄVLING 4a"
 4. Föreningen räknar ihop namnen och räknar ut hur många föräldrar i förhållande till antalet  barn i klassen som deltog. För att förenkla administrationen kommer den Gula klasslistan/telefonboken som skickats ut i höstas att användas som underlag för antal elever i klassen. Exempel 19 föräldrar / 23 barn = 82,6%. Skulle två eller flera klasser hamna på exakt samma resultat delar de prispengarna.
 5. På skolavslutningen presenteras vilken klass som vann!

Årskurs 6 kan inte delta i tävlingen.
Det är elevantalet enligt telefonboken som gäller, även om elever har tillkommit eller flyttat sedan dess. Nedan en lista över samtliga klasser som kan vara med i tävling och hur många elever som listas i gula boken.


Elever per klass:
Fa - 28
Fb - 27
Fc - 27
1a - 28
1b - 25
1c - 27
2a - 23
2b - 21
2c - 22
2d - 20
3a - 25
3b - 25
3c - 26
4a - 24
4b - 26
4c - 24
5a - 25
5b - 27
5c - 25

söndag 11 mars 2012

Minnesanteckningar från möte med skolledningen 6/3

Närvarande från föreningen: Dennis Skantz, Tomas Granlund, Maria Forss och Annakarin Roos.
Närvarande från skolan: Merja Rombach, rektor, Madeleine Wretman, biträdande rektor och Anna Sandberg, biträdande rektor.FöräldravandringarFör att höja medvetenheten kring föräldravandringarna och deras betydelse, har föräldraföreningen beslutat bjuda in Bo Arkelsten till skolan 13/3. Arkelsten har erfarenhet av att arbete som fältassistent i området. Dessutom kommer föreningen att utlysa en tävling i föräldravandring.Skolans lokalerMerja meddelade att staden skjutit upp beslutet om nya lokaler till december i år eftersom man vill studera elevflödet ytterligare. Detta i sin tur beror bland annat beror på att nya skolor öppnats vilket sannolikt kommer att medföra omflyttningar av elever och därmed förändrade lokalbehov. Under mars kommer man dock att dra i gång ett projekt för att fastställa vilka skolor som är i störst behov av nya paviljonger, och där ligger Nälstaskolan bra till.SkolwebbenSkolwebben är nu i drift internt på skolan, men det kommer att dröja ytterligare ett år innan den fungerar externt på Nälstaskolan. För närvarande har några skolor i Stockholm börjar använda skolwebben på försök.Internetuppkoppling
Hus 5 och 9 ser ut att få internetuppkoppling under våren. Vi fortsätter att hålla tummarna.Nälstaskolans höst- och vårmöte
Sedan några år tillbaka har skolledningen 2 ggr/per bjudit in föräldraföreningens styrelse och föräldrarepresentanter för varje årskurs till ett informationsmöte som kallats Föräldradialogen. Föräldraföreningens styrelse å sin sida har 2 ggr/år bjudit in skolledningen och alla intresserade föräldrar till ett informationsmöte. På dagens möte beslutades att dessa två möten slås ihop och ersätts av Nälstaskolans höstmöte och Nälstaskolans vårmöte. Tanken är att skolledningen ska bjuda in till höstmötet och Föräldraföreningen till vårmötet, men att dagordningen ska bestämmas tillsammans med föräldraföreningens styrelse. Samtliga föräldrar med barn på Nälstaskolan är välkomna på dessa möten, som kommer att innehålla en informationsdel och en frågestund.


Det första vårmötet hålls redan på tisdag den 13/3.Studiedag 25/5
Fredagen den 25 maj är det studiedag, vilket innebär att tillgången på barnomsorg är mycket begränsad. Eftersom detta är ett tillfälle för både lärare och fritidspersonal att träffas och diskutera, vädjar skolledningen till alla föräldrar att själva ordna barnomsorg den dagen.Föräldraföreningens återstående bokade möten med skolledningen under våren: 17/4 och 29/5.