Om Föräldraföreningen

Föräldraföreningen arbetar för att samarbetet mellan hem och skola ska utvecklas samtidigt som föräldrarnas roll och inflytande i skolan stärks. Arbetet präglas av samarbete och samverkan med skolan. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Den största delen av det praktiska arbetet utförs av föräldraföreningens styrelse i samarbete med klassföräldrarna.

Välkommen att kontakta styrelsen på: nalstaff-styrelse@googlegroups.com
Följ gärna föräldraföreningen på Facebook

Vem sitter i föräldraföreningens styrelse?

På hemsidan finns information om styrelsens medlemmar under aktuellt läsår. Styrelsen utses vid årsmötet i oktober varje år. Kontakta styrelsen för vidarebefodran till valberedningen om du är intresserad av att vara med!

Vad gör Nälstaskolans föräldraförening?

Föräldraföreningens styrelse
 • träffar regelbundet skolans ledning och diskuterar frågor som väckts av föräldrar eller barn på skolan. 
 • driver frågor gentemot externa aktörer, som t ex gatukontoret när det gäller trafikmiljön runt skolan.
 • arrangerar Nälstaskolans dag i maj varje år tillsammans med klassföräldrarna. På Nälstaskolans dag ordnar alla klasser aktiviteter för att samla in pengar som sedan används som klassbidrag.
 • arrangerar och lägger schema för föräldravandringarna.

Vad kan klassföräldrarna göra för föräldraföreningen?

Klassföräldrarna är oumbärliga för föräldraföreningens arbete.
Klassföräldrarna
 • är länken mellan föreningen och klassen och för vidare information från föreningen till klassen samt samlar upp och för vidare frågor och synpunkter från föräldrarna till föräldraföreningens styrelse.
 • organiserar klassens föräldravandringar genom att informera och fördela ansvaret till föräldrarna. 
 • är delaktiga i planering och genomförande av Nälstaskolans dag i maj.

Vad går medlemsavgiften till?

 • Medlemsavgiften går främst till klassbidragen, se nedan. 
 • Föräldraföreningen delar en liten gåva till personal som gjort extra lovvärda insatser för skolans verksamhet under året. Utdelningen sker vid skolavslutningen och alla är välkomna att nominera personal till denna utmärkelse. 
 • Utöver det kan föräldraföreningens kassa användas till att bjuda in föreläsare vid föreningsmötena (vanligen ett per termin). Tipsa gärna styrelsen om ämnen du skulle vilja höra om! 
 • Styrelsen tar inte ut något arvode för sitt arbete. 

Hur söker vi klassbidrag?  

Hur blir jag medlem?