måndag 23 november 2020

Föräldrarådsmötet 1 december 2020 inställt!

Pga. rådande omständigheter har skolledning och styrelse beslutat att ställa in mötet tisdag den 1 december 2020. Skolan tar gärna emot frågor från klassen eller annat ni hade planerat ta upp på mötet. Skicka gärna frågorna till oss på nalstaff-styrelse@googlegroups.com, då ser vi till att samla ihop frågorna och förmedla till skolan. Datum för föräldraråd 2021 planeras inom kort.

Covid-19, riktlinjer och föräldravandringar

Vi har i Föräldraföreningens styrelse diskuterat hur vi tänker ang. genomförandet av föräldravandringar under rådande omständigheter. Vårt utgångspunkt är att alla bör följa FHM´s riktlinjer (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/) För tillfället ser vi inget om utomhusaktiviteter för Stockholmsregionen. Om någon i klassen inte känner sig bekväm med att föräldravandra så ska man inte delta. Aktiviteten föräldravandring är alltid frivillig. 

Om ni som klassföräldrar tar beslut om inte att genomföra helt och hållet, är det också okej. 

Annars utgår vi ifrån att alla håller avstånd när de vandrar, och att vi alla följer FHMs informationer, som kan ändras med kort varsel.

Föräldraföreningens styrelse läsåret 2020 / 2021

15 oktober 2020 genomfördes årsmöte i Nälstaskolans Föräldraförening. Sharni Breinholt och Camilla Rällsjö valdes in i styrelsen för 2 år. Kirsten Jensen Quas valdes som Ordförande för ett år och Stefan Jorhem valdes som revisor för ett år. 

På konstituerande styrelsemöte 5 november 2020 beslutade styrelsen att konstituera sig således:

Kirsten Jensen Quas, Ordförande

Anna Gyllencreutz, Vice Ordförande

Stefan Jorhem, Kassör

Louise Pell, Sekreterare

Camilla Rällsjö, Ledamot

Sharni Breinholt, Ledamot

Styrelsen kan kontaktas på nalstaff-styrelse@googlegroups.com