måndag 23 november 2020

Föräldrarådsmötet 1 december 2020 inställt!

Pga. rådande omständigheter har skolledning och styrelse beslutat att ställa in mötet tisdag den 1 december 2020. Skolan tar gärna emot frågor från klassen eller annat ni hade planerat ta upp på mötet. Skicka gärna frågorna till oss på nalstaff-styrelse@googlegroups.com, då ser vi till att samla ihop frågorna och förmedla till skolan. Datum för föräldraråd 2021 planeras inom kort.