måndag 23 november 2020

Covid-19, riktlinjer och föräldravandringar

Vi har i Föräldraföreningens styrelse diskuterat hur vi tänker ang. genomförandet av föräldravandringar under rådande omständigheter. Vårt utgångspunkt är att alla bör följa FHM´s riktlinjer (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/) För tillfället ser vi inget om utomhusaktiviteter för Stockholmsregionen. Om någon i klassen inte känner sig bekväm med att föräldravandra så ska man inte delta. Aktiviteten föräldravandring är alltid frivillig. 

Om ni som klassföräldrar tar beslut om inte att genomföra helt och hållet, är det också okej. 

Annars utgår vi ifrån att alla håller avstånd när de vandrar, och att vi alla följer FHMs informationer, som kan ändras med kort varsel.