måndag 22 maj 2017

Möte med skolledningen 170516

Närvarande: 

Bitr. rektor Ander Kjellgren samt Hanna Hägg och Louise Pell från föräldraföreningen.(Rektor Anders Regner sjuk)

Inför Nälstaskolans dag 2017 


 • Anna Sandberg gör ett nytt (sista) försök att hitta chokladhjulet, ”lilla sportspegeln” och ärtpåsar. 
 • Troligen kommer endast delar av den nya gymnastiksalen kunna visas vid Nälstaskolans dag. En avgränsad del kommer eventuellt kunna förbesiktas.  Peab kommer att delta och visa byggplaner. 
 • F-klasserna och 1:orna ska ha uppträdanden och skolan återkommer angående lämplig plats för ljud och eventuell scen. Tider för uppträdande föreslås vara 17:30 för F-klasserna och 18:00 för 1:orna.  
 • Scouterna kommer att delta. 

Skolmaten under kommande läsår 2017/18 


 • Nuvarande lösning med utnyttjande av Spånga folkets hus som tillfällig matsal, bedöms inte som hållbar inför hösten. Förflyttningarna tar för mycket tid och energi. Därför kommer man inte att använda lokalen till hösten. 
 • Diskussioner och förts med Sisab och Utbildningsförvaltningen men det finns fortfarande inte helt färdig lösning.  
 • Maten kommer även fortsättningsvis cateras från Konradsberg. Man bedömer att matkvalitén är god och har förankrat med elevrådet som fått komma med sina synpunkter.  
 • Föräldraföreningen ombad skolledningen att se över mellanmålens kvalité och hur de serveras. Föreningen påpekade att mellanmålen i ett flertal fall verkar bestå endast av skorpor och att de även ges på stående/springande fot vilket. Om barnen tillåts springa runt och äta knäckebröd och skorpor finns risk att fram för allt yngre barn sätter i halsen. Dessutom är det många barn som troligen äter dåligt om de inte sitter ner och får ro.  

Säkerhet i Parkourparken 


 • Förra veckan skadades ytterligare en elev i Parkourparken vilket är ett i raden av många olyckstillbud i parken. Främst har det rört sig om tandskador och arm-/ benbrott.
 • Föräldraföreningen undrar därför hur personalen och skolledningen ser på säkerheten i parken. 
 • Då skolgård saknas är ofta flera klasser nere i parken och leker vilket gör att många barn är på samma lekredskap samtidigt. Parken är dessutom inte anpassad för yngre barn som ska leka utan främst för lite äldre barn och vuxna som tränar parkour.   
 • Föräldraföreningen ber skolledningen att fundera över situationen och möjliga lösningar. Kan man t.ex. få klart delar av den nya skolgården tidigare eller förbättra lilla skolgården så att inte alla måste vara i Parkour samtidigt. Kan man sätta begränsningar på hur många barn som får vara på de redskapen samtidigt?  

Personalfrågor