tisdag 15 februari 2011

Minnesanteckningar från informationsmötet 15/2

Närvarande från skolan: Merja Rombach, rektor, Madeleine Wretman, biträdande rektor och Anna Sandberg, biträdande rektor.

Närvarande föräldrar: 28 st.

Dennis hälsade alla välkomna och lämnade över ordet till Merja, Madeleine och Anna.

Merja

Ekonomi
Skolan är nu en resultatenhet igen. Merja visade en preliminär budget som är lagd. Budgeten ligger på 42 miljoner kronor. Nälstaskolan får cirka 48.000 kronor per elev och år för årskurs F-3. För årskurs 4-6 får man cirka 51.000 kronor per elev och år. För fritids får man cirka 30.000 kronoer per elev och år.

Några stora poster/utgifter som nämndes var: lärarlöner cirka 33 miljoner, 2 miljoner it-kostnader.
Nälstaskolan får också ett socio-ekonomiskt bidrag på 2 miljoner.
Som en jämförelse nämnde Merja att Nälstaskolan har fått cirka två procent mer att disponera jämfört med förra årets budget.

En annan stor utgift var mat. En portion kostar ungefär 11 kronor. Totalkostnaden för en portion var 16,70 med personalkostnad inräknad.

Lokalfrågor
Skollokalerna kommer att besiktigas av förvaltningen under vårterminen. Sista juni skall alla Stockholms skolor vara inventerade. Detta skall sedan ligga till grund för vad som skall göras med Nälstaskolans lokaler. En eventuell ombyggnad av skolans lokaler kommer att bekostas av staden.

Skollagen
Från och med 2012 kommer årskurs sex att få betyg, det vill säga, de elever som idag går i årskurs 4.

Skolan får också möjlighet att vid enstaka tillfällen ta ut en frivillig avgift från föräldrarna i samband med skolresor.

Madelene
Informerade om LGR11. Nu finns det detaljerade kursplaner och mål för varje ämne och vad eleven skall ha uppnått. Från och med 2015 skall lärarlegitimation vara implementerat, då är det bara lärare med legitimation som får sätta betyg.

Betyg kommer att sättas i åk 6 från och med höstterminen 2012 enligt den nya betygsskalan (-,F,E,D,C,B,A) . Eleverna kommer att få betyg i varje ämne, dvs inte ett betyg för NO utan nedbrutet i Kemi, Fysik, etc, samma för SO ämnena, ett betyg per ämne, t ex, Religion, Historia, Sammhällskunskap, etc.

Anna
Pratade om fritids. Det finns en dialog mellan skola och fritids. Den nya läroplanen kommer att stärka banden ytterligare mellan skola och fritids.

Efter denna information lämnade och Merja, Madeleine och Anna mötet och mötet fortsatte med information från föräldraföreningen.

Dennis
Informerade om föräldraföreningens roll. Det blev en diskussion om kallelse till detta möte. En förskoleklass hade fått reda på mötet på morgonen. De hade inte sett kallelsen alls. Ett förslag var att föräldrarepresentater skulle skicka in sin mejladress på nälstaff bloggen. En how-to för klassföräldrar efterlystes. Finns redan, kallas Klassombudens roll på bloggen.

Dennis fortsatte med att informera om vad föräldraföreningen hade hunnit med under hösten. Föreningen har försökt att träffa Merja regelbundet under terminen. Resultatet av dessa träffar har dokumenterats i form av mötesanteckningar här på bloggen.

Nämndes också att föreningen har budgeterat med att cirka 150 familjer betalar, hittills har mellan 70-80 familjer betalat.

Thomas
informerade om Nälstaskolans dag. Den går av stapeln den 10 maj mellan 17-20. Det kommer att vara ett info/planeringsmöte om Nälstaskolans dag den 26 april klockan 19. Alla klassombud kommer att få inbjudan till detta planeringsmöte. Det är klassombuden som gör Nälstaskolans dag.

Ann
berättade om föräldravandringen. Det finns västar att hämta ut i expeditionen. Hämta ut dem veckan innan och lämna tillbaka dem veckan efter. Det finns många västar. Schema för föräldravandringarna kommer att publiceras här på bloggen.

Det var det som vi fick med i anteckningarna under detta möte. Om ni tycker att något saknas eller har några frågor om mötet så posta gärna en kommentar nedan.