Klassföräldrarnas roll

Klassföräldrarna är en viktig del av klassen och skolan och är föräldraföreningens kanal in till klasserna och föräldrarna. Styrelsen är en liten grupp som behöver allas aktiva stöd och arbetsinsats för att föräldraföreningen ska kunna samarbeta med skolan i en positiv anda.

Nälstaskolan väljer fyra-sex klassföräldrar per klass tidigt under höstterminen, för att de på olika sätt ska kunna fördela arbetsbördan. Klassföräldrarna tar ansvaret i alla frågor som rör klassen och fördelar uppdrag till olika föräldragrupper.

Förslag på klassförälderns roll och uppgifter:
  • Se till att minst en person representerar klassen på varje föräldraföreningsmöte / föräldraråd och på så sätt söka och ge information från och till klassen.
  • Att klassföräldrarna har en uppdaterad mejllista och kan vidarebefordra mejl från föräldraföreningen till samtliga i klassen.
  • Arbeta för ökad gruppgemenskap i klassen genom att genomföra aktiviteter för barnen och deras familjer under läsåret. (exempelvis disco i gympasalen, bowlingkväll, grillfest, pulkadag)
  • Hålla i en eventuell klasskassa.
  • Köpa och överräcka jul- och sommarpresent till personalen från föräldrarna.
  • Organisera klassens föräldravandringar genom att informera och fördela ansvaret till föräldrarna. Föräldraföreningen ansvarar för att fördela kvällarna till respektive klass.
  • Vara delaktig i planering och genomförande av Nälstaskolans dag i maj. Det betyder att arrangera och planera klassens aktivitet samt fördela arbetet i klassen.
Naturligtvis är det helt fritt för respektive klass att bestämma vad och hur klassföräldrarna ska arbeta. Det viktiga är att själva funktionen finns i varje klass så att vi tillsammans kan samarbeta för att Nälstaskolan ska förbli en bra och trevlig skola för alla barn, föräldrar och personal.