söndag 7 mars 2021

FÖRÄLDRAVANDRINGAR VÅRTERMINEN 2021

Hej alla!

Kommande vecka börjar föräldravandringarna igen.
Schemat hittar ni nedan och på vår hemsida http://nalstaskolansff.blogspot.com/.
Som vanligt ansvarar klassföraldrar för att organisera vandringarna.
Alla bör följa FHM´s riktlinjer (https://www.folkhalsomyndigheten.se/.../lokala-allmanna-rad/) För tillfället ser vi inget om utomhusaktiviteter för Stockholmsregionen. Om någon i klassen inte känner sig bekväm med att föräldravandra så ska man inte delta. Aktiviteten föräldravandring är alltid frivillig.
Om ni som klassföräldrar tar beslut om inte att genomföra helt och hållet, är det också okej.
Annars utgår vi ifrån att alla håller avstånd när de vandrar, och att vi alla följer FHMs informationer, som kan ändras med kort varsel.
Varma hälsningar
Styrelsen