söndag 7 mars 2021

FÖRÄLDRAVANDRINGAR VÅRTERMINEN 2021

Hej alla!

Kommande vecka börjar föräldravandringarna igen.
Schemat hittar ni nedan och på vår hemsida http://nalstaskolansff.blogspot.com/.
Som vanligt ansvarar klassföraldrar för att organisera vandringarna.
Alla bör följa FHM´s riktlinjer (https://www.folkhalsomyndigheten.se/.../lokala-allmanna-rad/) För tillfället ser vi inget om utomhusaktiviteter för Stockholmsregionen. Om någon i klassen inte känner sig bekväm med att föräldravandra så ska man inte delta. Aktiviteten föräldravandring är alltid frivillig.
Om ni som klassföräldrar tar beslut om inte att genomföra helt och hållet, är det också okej.
Annars utgår vi ifrån att alla håller avstånd när de vandrar, och att vi alla följer FHMs informationer, som kan ändras med kort varsel.
Varma hälsningar
Styrelsenlördag 9 januari 2021

FÖRÄLDRAVANDRINGAR VT 2021

Hej alla!

Hoppas ni har haft en härlig ledighet. Vårterminen står inför sin början, och nytt vandringsschema finns nu nedan.

måndag 23 november 2020

Föräldrarådsmötet 1 december 2020 inställt!

Pga. rådande omständigheter har skolledning och styrelse beslutat att ställa in mötet tisdag den 1 december 2020. Skolan tar gärna emot frågor från klassen eller annat ni hade planerat ta upp på mötet. Skicka gärna frågorna till oss på nalstaff-styrelse@googlegroups.com, då ser vi till att samla ihop frågorna och förmedla till skolan. Datum för föräldraråd 2021 planeras inom kort.