onsdag 8 februari 2017

Minnesanteckningar från möte med skolledningen den 31 januari 2017

Nälstaskolans dag

Datum är satt till tisdagen den 30 maj 2017
 
Eftersom skolgården till stor del kommer att vara avspärrad i och med ombyggnationen av skolan kommer aktiviteterna att hållas på ängen nedanför skolan vid Parkour-parken.
 
Skolan kommer som vanligt att bidra med en del förtäring till årskurs 5 caféverksamhet. Eftersom skolmatsalen kommer att vara under ombyggnation kommer 5:orna få tillgång till köken på fritids i den tillfälliga paviljongen Solängen för att kunna driva café.
 
Föräldraföreningens styrelse konstaterar att förra årets försök att minska kontanthanteringen vid Nälstaskolans dag var lyckad, men att mynten fortfarande utgör ett problem eftersom bankerna inte tar emot dessa. I år kommer kontanthanteringen därför att minskas ytterligare. Polletter kommer att användas istället för kontanter och dessa kommer att kunna köpas med sedlar eller Swish.

 

Ny rektor och ett eventuellt inrättande av ett föräldraråd


Nälstaskolans nya rektor Anders Regner kommer att tillträda den 20 februari 2017. Föräldraföreningen hoppas på ett gott samarbete och kommer att försöka boka ett möte med Anders R under mars månad.

På mötet diskuterades även hur föräldraföreningen kan få ett närmare samarbete med skolledningen. Tf. rektor Ander K föreslår  inrättande av ett Föräldraråd på skolan. Detta skulle innebära att representanter från samtliga klasser har ett möte per termin med skolledningen. Föräldraföreningens styrelse tar gärna emot kommentarer från föräldrar angående detta förslag.

 

Skolmaten under ombyggnationen


Som meddelades i januari månads rektorsbrev kommer Campus Konradsbergs nybyggda restaurangkök att leverera skolluncherna till Nälstaskolan under ombyggnationen. Föräldraföreningen bad skolledningen om mer information kring de s.k. utskänknings/servicestationerna och vilken lokalyta dessa kommer att ta i anspråk. Skolledningen meddelade att det ännu inte helt klart kring utskänkningsplatser för lunch och mellanmål när skolans matsal rivs. Skolan kommer att ha fortsatta möten med grundskolesamordnaren i Utbildningsförvaltningen.
 

Trivselledare

Vecka 10 dvs efter sportlovet kommer projektet Trivselledare att dra igång på skolan. Projektet innebär ett mycket mer intensivt arbete kring aktiviteter på rasterna. Ansvarig personal på skolan kommer att vara Bettan och Vincent. Projektet innebär att två elever per klass kommer att få gå en särskild utbildning och därefter fungera som s.k. trivselledare på rasterna. Skolan ser projektet som en del i skolans antimobbningsarbete.  

Övriga frågor
Föräldraföreningen har kontaktats av flera från föräldrar på enheten Skeppet (tidigare 5:an) som upplevt att personalomsättningen på enheten är hög och att stämningen inte alltid är god. Missämja har märkts bland personalen. Av denna anledning bad föräldraföreningen skolledningen att redogöra kort för hur man arbetar med personalstärkande åtgärder och för att få trivsel i alla sina arbetsgrupper. Föräldraföreningen anser att det är av yttersta vikt för den pedagogiska verksamheten att personalen trivs med sina jobb och får det stöd de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt. Skolledningen meddelar att man kommer att förstärka kompetensen på enheten Skeppet under våren.