söndag 25 oktober 2020

Minnesanteckningar Föräldraråd 15/10 2020

Minnesanteckningar från föräldrarådet 15 oktober 2020

Närvarande: Anna Sandberg, biträdande rektor, Rickard Söderberg, intendent, klassföräldrar från 16 klasser samt 4 medlemmar från föräldraföreningens styrelse.

Mötet börjar med inkomna frågor från föräldrar.

·         Fråga om Stockholm stad stöttar upp med någon vikarie då rektor är sjukskriven.

Skolan känner hittills att situationen fungerar.

·         Fråga om räcket utanför F3. Fallrisken från det klätterbara räcket oroar föräldrar på Oden och Vikingen (A och B-klasserna).

Sisab (fastighetsägaren) får kontrollera om allt är byggt enligt Boverkets byggregler. Nu fokuseras på att informera eleverna om att inte leka på riskabelt sätt.

·         Fråga om skolmat och grönsakerna som serveras blandade.

Kostkonsulenter arbetar fram råd till Stockholms skolor. 5 sorters grönsaker är minimum att servera per dag och då måste det vara med fiberrika som morötter och vitkål. De måste serveras var för sig. Den andra sortens grönsaker som tomater, sallad och gurka (dekorationsgrönsaker kallas dem) serverar skolan blandade.

Skolan har matråd 4 gånger per år. Representanter från klasserna träffar då kökschefen. Frågor till matrådet går också till ledningen via elevrådet.

·         Fråga om biblioteket.

Lokalen kommer att delas med klubben. Men nu är det ett pingisbord därinne som behövs på em men inte på dagtid. Det är på gång att anställas en bibliotekarie för en dag/timmar i veckan.

Lärare lånar böcker från skolans böcker för att ha ”klassrumsbibliotek” till eleverna.

·        Fråga om mellanstadieklubbens varande och att man saknar lågstadiets pedagogiska verksamhet och ger exempel på att mobiltelefoner får användas.

Svaret blir att det inte är samma krav på mellanstadieklubben som på lågstadiets fritidshem. Inte närvarokoll tex. Det är också en balansgång för personalen att planera och strukturera lagom mycket så barnen ändå väljer att vara kvar.                                                                                                                                                                                                        

·       Föräldrar upplever att det är svårt att nå fritidshemmen på eftermiddagarna. Oro uttrycks  att fel barn skickas ut för hemgång.

Anna ska ta det med avdelningarna.

·         Åk 4´s lära-känna-resa blev inställd. Blir det något annat?

Anna tar frågan med sig till lärarna i åk 4.

Richard uppmanar alla föräldrar att gärna ta frågor som ovan direkt med avdelningarna. Mycket av arbetets upplägg bestäms på avdelningarna och där får man oftast bästa svaren.

Efter frågorna från föräldrarna informerar Rickard Söderberg om ombyggnationen:

Efter ombyggnationen är det mesta klart. Nu handlar det mest om att Richard påpekar saker för SISAB som de behöver ordna. Vi får veta att paviljongen kommer vara kvar. Cykelställen som skulle stå där försöker skolan hitta andra platser för.

De brandskadade fönsterna ska lagas men processen är lång.

Värmekameror kommer också sättas upp på skolgården, bollen ligger nu hos Sisab/polisen.

Medlem i föräldraföreningens styrelse uppmanar till att kontakta Stockholms stad eller använda Tyck till-appen och påtala att betonguppsamlaren för grus vid vändplanen står illa placerad.

 

Minnesanteckningar av Louise Pell (medlem i föräldraföreningens styrelse)

20/10 2020