Bidrag från föreningen

Föräldraföreningen delar ut klassbidrag för aktiviteter som genomförs gemensamt i klassen. Tanken är att bidraget ska möjliggöra en liten guldkant på aktiviteterna, till exempel att abonnera en buss för en utflykt eller bjuda barnen på ett lite finare mellanmål. Bidraget söks av klassläraren, och upp till 2 000 kronor per klass och läsår kan beviljas.

Mejla styrelsen på nalstaff-styrelse@googlegroups.com om du som klasslärare vill söka bidraget. Berätta vad ni ska göra och på vilket konto du vill att pengarna sätts in!