söndag 5 januari 2020

Styrelsen 2019 / 2020

Styrelsen för Nälstaskolans föräldraförening läsåret 2019 / 2020 består av

Ordförande Kirsten Jensen Quas

Viceordf Cecilia Lindvall
Kassör Stefan Jorham
Sekreterare Åsa Sohlgren
Ledamot Anna Gyllencreutz
Ledamot Louise Pell

Vill du ha kontakt med någon av oss i styrelsen gör du helst detta via mail till 
nalstaff-styrelse@googlegroups.com 

Fölg också gärna föreningen på facebook "Nälstaskolans Föräldraförening"

Kontakta gärna oss om du undrar över något i Föreningen eller om det är nån speciell fråga du vill att vi ska ta upp på våra regelbundna möten med skolledningen.