söndag 5 januari 2020

Föreläsning Hjärnan, skärmar och popcorn - ett hälsosamt skärmliv

28 januari 2020 kl. 18.30 - 20.00 anordnar Föräldraföreningen en efterfrågad
föreläsning om barn och hälsosamt skärmliv.

Det är drygt 10 år sedan den första smarta telefonen kom. I över tjugo år har vi haft
massanvändning av internet i Sverige. Digitaliseringen går så fort att det är svårt för de
flesta av oss att hänga med i utvecklingen. Gapet mellan barns, ungas och vuxnas
användning av den nya tekniken är stor. Vi behöver förstå vad den tillför, hur den kan störa
och förstöra. Att försöka förstå när den gör vad är ett sätt att lära oss och våra barn att
hantera den. 

Föreläsningen handlar om den nya tidens ”skärmtid”. Undersökningar visar att tid framför
en skärm oroar många föräldrar mer än droger, alkohol och mobbing. En orsak till det kan
vara att skärmtid trots allt fortfarande är relativt nytt och att det saknas relevant forskning
som kan lära föräldrar hur man hanterar barnens skärmtid. Begreppet skärmtid är på ett
sätt förlegat eftersom vi dagligen använder ett flertal olika skärmar både hemma, i skolan
och på jobbet. Men är det verkligen tiden framför skärmen vi behöver oroa oss för?
Är oron befogad? Om ja, vad kan man göra för att hantera sitt skärmbeteende?
Föreläsningen fokuserar på hur man kan skapa ett hälsosammare skärmliv för sig själv
och sin familj. 
Föreläsare Cornelia Eneroth driver huvudsakligen One from All, ett socialt företag som möjliggör
för ungdomar i hela Sverige att finansiera skolresor och lagresor i ungdomsidrotten genom
insamling till klimatsmart välgörenhet. Sedan 2015 samarbetar hon även med insamlingsstiftelsen Mentor som föreläsare i ämnen som skärmtid, skärmliv och motivation. Cornelia har mångårig erfarenhet av att hålla utbildningar, föreläsningar och workshops i näringslivet inom områdena personligt ledarskap och effektivitet, coachande ledarskap, stresshantering etc. Hennes
bakgrund är främst inom affärs- och ledarskapsutveckling inom IT/Telekombranschen.