onsdag 12 oktober 2016

Möte med skolledningen den 21 september

Minnesanteckningar från möte med Nälstaskolans skolledning 160921


Vi inleder mötet med att prata om ombyggnationen. Enligt PEAB går bygget i den takt det skall och enligt den plan som är lagd. Idrottshallen är klar till våren och under tiden kommer eleverna att bussas till Riddersvikhallen. Även ettorna kommer att åka dit och för att detta skall ske så smidigt som möjligt har en person anställts för att resa med i bussen och också vara med i omklädningsrummen.  Det stora bekymret är fortfarande matsalen och hur man skall lösa matfrågan under dess ombyggnation. Från 1 april 2017 kommer det inte att finnas någon matsal och olika alternativ diskuteras. Ett förslag är att använda den färdigställda idrottshallen som matsal, samtidigt som det finns ett kraftigt motstånd mot detta då det skulle förlänga problematiken kring idrotten ännu längre. Ett annat alternativ är att få mat via catering och att denna skulle ätas i klassrum/fritidsrum. Skolan önskar föräldraföreningens hjälp i att fundera kring förslag eller alternativ på hur man skall lösa detta på bästa sätt. Jag tar direkt upp frågan om att kvalité på god och näringsrik mat är en fråga som vi med jämna mellanrum får in och som föräldraföreningen sätter mycket högt.

Angående trafikläget på och runt skolan kan vi bara konstatera att dialogen förs med gatukontoret, men att processen är mycket långdragen. Skolledningen ber föräldrar tänka på att inte cykla på skolgården då de lämnat sina barn, det finns många små eftersläntrare som får väja för snabba föräldrar på skolgården.
På frågan om att frukt skall skickas med förskoleklassbarnen svarar ledningen att det är viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar, föräldrar och skola. Frukt finns alltid på skolan för den som glömmer eller inte förmår ta med egen frukt. Samtidigt ligger skolan i ett starkt socioekonomiskt område som därmed utöver ordinarie skolpeng får lägsta socioekonomiska bidrag. Därför kämpar skolan med en skral ekonomi och vi behöver hjälpas åt.
Rektorsfrågan räknar man med är löst i mitten på november. Rekryteringsprocessen pågår för fullt och till och med elever från mellanstadiet kommer att inkluderas i intervjuer även om de kanske inte får avgörande betydelse för rekryteringen.

Avslutningsvis ber skolledningen oss om hjälp med kvarglömda kläder. Nu hängs kvarglömda kläder upp utanför biblioteket, men den hyllan blir snabbt fullständigt översållad med kläder. Ytterligare lådor etc utgör en brandfara så det är inget alternativ. Skolpersonalen har heller ingen möjlighet att lägga fram kläderna såsom de gjorde i början på terminen, eller ringa upp de eventuella telefonnr som står i kläderna. De önskar framförallt att man märker kläder med namn och klass, samt att man uppdaterar märkningen vid terminstart. Men de efterfrågar också en mer hållbar lösning och min reflektion är att också här bör vi föräldrar ta ett större ansvar, dels på att hjälpas åt att komma ihåg kläder, men också på vad för förhållningssätt till våra ägodelar som vi vill skicka med våra barn i deras uppfostran.
Nästa möte med skolledningen bokas till 18/10 kl 8.10

Vid pennan
Klara Ekelund, ordförande i Föräldraföreningen.