måndag 24 oktober 2016

Möte med skolledningen 20161017


Minnesanteckningar möte med skolledningen 20161017 

Vid mötet diskuteras frågan om hur skolmaten skall lösas under tiden matsalen byggs om. Föräldraföreningen är mycket angelägen om att hjälpa till så att detta kan lösas på bästa möjliga sätt. Tf rektor Anders lovar från sin sida att ta tag i frågan och kontakta Förvaltningen för att se vilka vägar som är möjliga att tillgå. Catering verkar uteslutet då upphandling för det tar mycket längre tid än vad skolan har nu. Att använda andra skolors matsalar och/eller bespisning kan vara en möjlighet och det kan också vara möjligt att lösa frågan på olika sätt för olika klasser, t ex att lågstadiet äter i sina fritidsrum medan mellanstadiet går till t ex Starbo eller ett servicehus. Fortfarande finns alternativet ”flygplansmat” och vi från Föräldraföreningen tycker att det inte är plastlådorna i sig som är avgörande i denna fråga utan kvalitén på den mat som ligger i plastlådorna. Vi föreslår därför provsmakning av några olika företag som distribuerar mat på detta vis. Anders vet nu att Föräldraföreningen gärna hjälper till att ”uppvakta” politiker eller förvaltning för att föra fram föräldrars och barns synpunkt på maten och hör av sig vidare kring om och hur detta kan bli aktuellt.

Vi diskuterar vidare om kvarglömda kläder. Vi undrar hur rutinerna är vid raster och fritids och får öra att en del personal uppmanar elever att lägga jackor/mössor/tröjor på en särskild plats då man t ex är vid Starbo. Ändå blir det kläder kvar. Nästa vecka, måndagen den 24/10 kommer Föräldraföreningen (Louise och Klara) att hänga upp alla kläder utanför Biblioteket. De hänger sedan en vecka medan varje klass någon gång under veckan går förbi och tittar efter saker de kan ha tappat bort. Sedan kör skolan iväg kläderna till Läkarmissionen. Vi föreslår att ett mail skickas till samtliga klasslärare efter höstlovet där vi uppmanar dem att diskutera med sin klasser om ansvar för kläder, ansvar för miljön och ett hållbarhetstänk. Detta tycker skolledningen är bra.

Skolan tar också upp fråga om skoltröjor och hur Föräldraföreningen ställer sig till att bidra kring detta. Föräldraföreningen meddelade som förut att man inte har någon möjlighet att administrera ett sådant uppdrag och att föreningens styrelse också är lite tveksamma till hela idén då det kommer att finnas elever som inte har råd att köpa tröjan. Anders föreslår att Föräldraföreningen hjälper till att samla in pengar på något annat sätt och att skolan sedan ”officiellt” är dem som betalar tröjorna. Detta är möjligen något som Föräldraföreningen kan tänkas bidra med, men än så länge diskuterar vi bara och återkommer i frågan.

Nytt möte bokas till 28 nov kl 8.10
Vid pennan
Klara Ekelund, ordf.