fredag 5 juni 2015

Möte med skolledningen 19 maj 2015

  • Evakueringsbaracken nere vid ängarna (det som kommer att kallas Solängen) framskrider bra och kommer stå klar i god tid före skolstart nästa termin.
  • Eleverna i F-3-klasserna kommer att få äta på engångsmaterial under hela ombyggnationen av matsalen. De kommer att få lagad mat från Vällingbyskolan i kantiner och inte färdigförpackad mat som också varit uppe för diskussion.Förslaget från föräldraföreningen är att ta en noggrann diskussion med barnen om miljö och slit-och-släng i samband med detta.
  • Merja och en representant från föräldraföreningens styrelse kommer att träffa en projektledare från trafikförvaltningen från staden för att börja diskussionen om trafiksituationen kring skolan och barnens säkerhet under ombyggnationen.