måndag 27 april 2015

Möte med skolledningen 21 mars 2015

Ombyggnationen av skolan:


  • Idrottsförvaltningen har gett tillstånd till ett tält för Nälstaskolan att ha sin idrottsundervisning i under ombyggnationen. Tältet kan placeras på gräsytan i anslutning till konstgräsplanen nära skolan. Där finns även duschar. Frågan ska nu drivas vidare av utbildningsförvaltningens lokalavdelning. 
  • I frånvaro av matsal kommer förskoleklasserna-åk 3 äta på skolan. Matleverantör ska upphandlas. Åk 4-6 kommer att äta på Vällingbyskolan, där det finns en outnyttjad sal som rymmer Nälstaskolans elever. Eleverna kommer att äta uppdelade i två eller tre grupper, som går årskursvis till Vällingbyskolan tillsammans med lärare. Skolan räknar med att det tar ca 10 minuter för eleverna att gå. Eventuellt kommer lunchrasten att förlängas med 15 minuter. 
  • Skolledningen planerar för personalvårdande åtgärder under ombyggnationen, bl. a. helt ledigt för personalen under höstlov (som annars utgörs av studiedagar), och fokus på tät och bra information i mindre grupper.
  • Skolan fyller successivt på med information på sin hemsida. Där finns bl. a. skisser och bilder på den kommande skolan.  


Övrigt:


  • En ny skolsköterska, Birgitta Kornerud Bechtel, finns nu på plats.
  • Upphittade kläder samlas regelbundet upp och läggs i trapphuset vid skolans expedition. Leta där om du saknar något och glöm inte att märka upp kläder med barnets namn och klass. Skolan planerar att tömma denna uppsamlingsplats oftare framöver. Datum då klädlagret forslas bort till välgörenhet annonseras i rektorsbrevet (27 april härnäst).