torsdag 15 mars 2012

Mötesanteckningar från vårmötet den 13/3


Närvarande: 30-tal föräldrar, Rektor Merja Rombach, bitr rektor Anna Sandberg, Föräldraföreningens styrelse.

Föredrag om föräldravandringens väl
Mötet inleddes med ett mycket intressant föredrag av Bo Arkelsten, som arbetar som fältassistent i områdena Vällingby och Hässelby. I dessa områden finns tre fältassistenter som arbetar både förebyggande och uppsökande i samarbete med polis och socialförvaltning. Det innebär att de finns där ungdomarna finns, dvs. i parklekar, skolor, centrum, ungdomsgårdar etc. Fältassistenterna arbetar i huvudsak med ungdomar från åk 7 och uppåt, men även dessa ungdomar har ju gått på låg- och mellanstadiet.

Det är i princip omöjligt att i anteckningsform återge vad denna eldsjäl Bo på 45 minuter förmedlade, men här är några av hans uppmaningar till oss föräldrar:

  • Börja tidigt att föräldravandra för att visa barnen att ni kommer att vara ute och kvällsvandra även senare.
  • Lär känna området där ni bor. Även om era barn inte är ute om kvällarna nu, så kommer de att vara det senare och då är det bra att ni redan nu vet var i närområdet ungdomarna brukar samlas.
  • Kommunikationen med barnen är A och O när det handlar om alkohol och droger. Se därför till att vårda den dialog ni har med era barn i grundskolan.
  • Lär känna andra föräldrar i samma område.
  • Passa på att trygghetsinventera när ni vandrar. Passerar ni mörka, otrygga platser under er vandring uppmanas ni att formulera s.k medborgarförslag till stadsdelen om att öka tryggheten i området. Det kan handla om dåligt belysta gångvägar och buskage som känns läskiga att passera. Detta är exempel på saker som är enkla att åtgärda, förutsatt att någon rapporterar in det.
  • Ha reflexvästarna på er när ni vandrar så att ungdomarna ser vilka ni är. Även om ni vandrar runt och inte tycker att ni ser nåt speciellt så ser ungdomarna er.
  • Försök att med alla medel skjuta på era barn rökningsdebut, helst se till att de inte börjar alls. Ju senare man börjar desto mindre risk att man även testar hasch. Bo har under alla sina år som fältassistent inte sett någon ungdom som börjat med att röka hasch, de börjar alltid med cigaretter.

Namn, telefonnummer och e-postadresser till de tre fältassistenterna hittar du här: Föräldravandringschema.

Tävling i föräldravandring!
Efter Bo Arkelstens föredrag utlyste föreningens styrelse en tävling i föräldravandring. Den klass som får ihop flest föräldrar att vandra enligt föräldravandingsschemat, vinner 2.000 kronor till klasskassan.
Tävlingsreglerna finns att läsa här: Tävlingsregler
Information om hur föräldravandringarna går till finns att läsa här: Föräldravandringschema.

Information från rektorn
Rektor Merja Rombach informerade om lokalläget.
Beslut om den stora permanenta skolutbyggnaden som skulle fattas i höstas är nu framskjutet till nästa år. Motiveringen är att staden vill analysera om elevflödet i Västerort efter det att bland annat Engelska Skolan har öppnat i Hässelby. När det gäller ersättnigslokaler, däremot, startar i veckan ett projekt som går ut på att ta reda på vilka skolor som är i akut behov av sådana. Nälstaskolan har begärt att få byta ut 10:ans lokaler mot en ny paviljong på två våningar om totalt 8 klassrum. Det finns i dagsläget ingen information om när beslut om ersättningslokaler kommer att fattas.

Övriga frågor
På frågestånden pratades bland annat om mellanmålen. En synpunkt var att de upplevdes som torftiga, vitt bröd med smör. Anna Sandberg klargjorde dock att det alltid finns flera pålägg, typ skinka, ost, mjukost och frukt. Föreningen har en representant (Maria Forss) i skolans matråd. Skicka gärna synpunkter till föreningen innan nästa matråd som infaller den 7 maj.

En fråga som ställdes till skolledningen gällde i vilken utsträckning man kontrollerar vilka som rör sig på skolan dagtid. En föräldrer uppgav att ingen tillfrågat henne om hennes ärende när hon besökte skolgården en dag. Skolledningen svarade att man generellt frågar alla besökare som man inte känner igen vad de har för ärende på skolan.

Skolpoliserna blir kvar tills vidare.

Kommande aktiviteter
Planeringsmöte med klassombuden inför Nälstaskolansdag: 24/4
Nälstaskolans dag: 8/5