söndag 11 mars 2012

Minnesanteckningar från möte med skolledningen 6/3

Närvarande från föreningen: Dennis Skantz, Tomas Granlund, Maria Forss och Annakarin Roos.
Närvarande från skolan: Merja Rombach, rektor, Madeleine Wretman, biträdande rektor och Anna Sandberg, biträdande rektor.FöräldravandringarFör att höja medvetenheten kring föräldravandringarna och deras betydelse, har föräldraföreningen beslutat bjuda in Bo Arkelsten till skolan 13/3. Arkelsten har erfarenhet av att arbete som fältassistent i området. Dessutom kommer föreningen att utlysa en tävling i föräldravandring.Skolans lokalerMerja meddelade att staden skjutit upp beslutet om nya lokaler till december i år eftersom man vill studera elevflödet ytterligare. Detta i sin tur beror bland annat beror på att nya skolor öppnats vilket sannolikt kommer att medföra omflyttningar av elever och därmed förändrade lokalbehov. Under mars kommer man dock att dra i gång ett projekt för att fastställa vilka skolor som är i störst behov av nya paviljonger, och där ligger Nälstaskolan bra till.SkolwebbenSkolwebben är nu i drift internt på skolan, men det kommer att dröja ytterligare ett år innan den fungerar externt på Nälstaskolan. För närvarande har några skolor i Stockholm börjar använda skolwebben på försök.Internetuppkoppling
Hus 5 och 9 ser ut att få internetuppkoppling under våren. Vi fortsätter att hålla tummarna.Nälstaskolans höst- och vårmöte
Sedan några år tillbaka har skolledningen 2 ggr/per bjudit in föräldraföreningens styrelse och föräldrarepresentanter för varje årskurs till ett informationsmöte som kallats Föräldradialogen. Föräldraföreningens styrelse å sin sida har 2 ggr/år bjudit in skolledningen och alla intresserade föräldrar till ett informationsmöte. På dagens möte beslutades att dessa två möten slås ihop och ersätts av Nälstaskolans höstmöte och Nälstaskolans vårmöte. Tanken är att skolledningen ska bjuda in till höstmötet och Föräldraföreningen till vårmötet, men att dagordningen ska bestämmas tillsammans med föräldraföreningens styrelse. Samtliga föräldrar med barn på Nälstaskolan är välkomna på dessa möten, som kommer att innehålla en informationsdel och en frågestund.


Det första vårmötet hålls redan på tisdag den 13/3.Studiedag 25/5
Fredagen den 25 maj är det studiedag, vilket innebär att tillgången på barnomsorg är mycket begränsad. Eftersom detta är ett tillfälle för både lärare och fritidspersonal att träffas och diskutera, vädjar skolledningen till alla föräldrar att själva ordna barnomsorg den dagen.Föräldraföreningens återstående bokade möten med skolledningen under våren: 17/4 och 29/5.