torsdag 28 oktober 2010

Rektorn meddelar att Nälstaskolan förblir F-6 skola

Rektor Merja Rombach meddelar att Nälstaskolan förblir F-6 skola.
Nedanstående är hämtat ur rektorsinformation från den 25/10:

Måndagen den 25 oktober 2010 hade vi rektorsmöte för skolorna i Hässelby/Vällingby stadsdel. Vi diskuterade då igenom tolkningen av det principbeslut om övergång till F-5 skolor som rektorerna tagit i november 2009. 
Det fanns mycket att diskutera och flera olika ståndpunkter. Jag hade utöver mina egna tankar med mig en rad frågor från föräldraföreningen och från enskilda föräldrar. Stort tack för alla goda argument. Alla föräldrar jag varit i kontakt med på Nälstaskolan liksom föräldraföreningen förordade starkt att vi skulle förbli en F-6 skola. Själv ansåg jag också att det fanns starka argument för att Nälstaskolan förblev en F-6 skola. 
Beslutet på rektorsmötet blev att varje skola får fatta sitt eget beslut i frågan eftersom uppfattningarna skilde sig åt mellan rektorerna. 
Mitt beslut som rektor på Nälstaskolan är att vi förblir en F-6 skola. Detta förutsätter självklart att vi har elever så det räcker till minst en klass i årskurs 6. 
Denna fråga har dragits i långbänk och engagerat många. Men det var bra att frågan diskuterades igenom ordentligt. Jag tycker att det känns mycket bra att Nälstaskolan förblir en F-6 skola.