torsdag 24 september 2020

Medlemsavgift 2020 / 2021

Hej alla!

Nu är det dags att inbetala medlemsavgift för nuvarande läsår.

Som medlem stödjer du föräldraföreningens verksamhet och möjliggör de aktiviteter som dina och andras barn får ta del av genom föreningen. 

Medlemsavgiften för läsåret är 140 kr per familj. Betala gärna innan 1/11 2020.

Swish 123 570 25 68

Plusiro 608289-5

Ange barnet/ns namn och klass