tisdag 15 november 2016

Reviderat föräldravandringsschema

Nu finns ett reviderat schema för föräldravandringarna upplagt här.
Efter begäran i medlemsmotion som bifölls vid årsmötet är alla föräldravandringar mellan jul och sportlovet borttagna från schemat vilket istället har förlängts till och med september 2017.
De klasser som skulle ha vandrat vecka 1 t.o.m. 9 har fått nya vandringsveckor i augusti och september 2017. 
Berörda klasser är  5a-c, 4c, 2a-d, 1a-d samt Fa-d.