tisdag 6 september 2016

Nytt år på Nälstaskolan

Föräldraföreningen är igång med sitt arbete!
  • Det första skolledningsmötet planeras inom kort. Vad vill du att vi tar upp till diskussion?
  • Förändring av klassbidragen: Tidigare har klassföräldrarna kunnat söka bidrag för klassaktiviteter utanför skoltid. Föräldraföreningens styrelse har beslutat att från HT2016 ersätta detta med ett högre bidrag till klasslärarna för aktiviteter under skoltid. Klasslärarna kan nu söka upp till 2000 kr per klass och läsår. På så vis hoppas styrelsen att föreningens medel gör ännu större nytta, eftersom det i normalfallet ändå finns en klasskassa som är avsedd för klassens aktiviteter utanför skolan.
  • Ett schema för föräldravandringarna kommer upp inom kort. Själva vandringarna börjar i oktober så håll gärna koll på här.
  • Tack alla som redan valt att bli medlemmar! Vi hoppas att ännu fler vill stödja föreningens verksamhet. Här finns information om hur du blir medlem. Nyhet: Nu kan du betala med Swish!