torsdag 19 september 2013

Årets medlemsavgift

Hur blir man medlem?
Medlem blir man genom att att sätta in medlemsavgiften på postgirokonto 608289-5.
Medlemsavgiften för läsåret 2013/14 är 140 kronor och gäller per familj. Glöm inte att ange namn och klass på ditt/dina barn.

Vi hoppas förstås att alla familjer med barn på Nälstaskolan blir medlemmar!