måndag 22 april 2013

Protokoll vårmöte 2013

Tid: 2013-04-16 kl 18.30
Plats: Nälstaskolans matsal
Närvarande: Skolledningen : Merja Rombach, rektor
Anna Sandberg, biträdande rektor fritids
Anders Kjellgren, huvudskyddsombud/speciallärare
Föräldraföreningen: Gabrielle van der Wal, ordförande (2A)
Magnus Sällström, ledamot (5B, 1B)
Föräldrar: Roland Öberg (1C, 2C)
Majken Ekstrand (2A)
Katherine Cooh (FC, 2C)
Veronica Wahrman (FC, 3C)
Caroline Viebke (3C)
Sofia Malmring (FC, 3C, 5C)
Lisa Malmström (FC)
Eva Sahlström (FC)Vårmötet är ett möte då föräldrar och skolledningen får möjlighet att träffas tillsammans med Föräldraföreningen. I år informerade skolledningen om vilka beslut som fattats angående M-byggnaden (fritids 10), samt planer på skolans fortsatta utveckling. Föräldrar fick tillfälle att ställa frågor.M-huset (fritids 10) 
 • 2013-03-26 Arbetsmiljöverket fattade beslut angående omorganisationen, d v s godkände skolans förslag på lösning när de gäller de klasser (2:orna) som undervisas i M-byggnaden.
  Lösningen blir att dagens 2:or till skolstarten i 3:an flyttar till övre planet i huvudbyggnaden (där 6:orna sitter idag). Specialverksamheten och SVA (Svenska som andra språk) flyttar ner till M-byggnaden. Den verksamheten har färre barn. I och med att den verksamheten flyttas ner frigörs 4 rum i huvudbyggnaden. Speciallärare Anna-Lena Sparrdal blir kvar i M-byggnaden.
  Fritidsverksamheten för höstterminens 3:or kommer finnas kvar i M-byggnaden. Bänkarna tas bort från klassrummen, vilket gör att det blir större ytor att röra sig på och rummen lämpar sig bättre för fritidsverksamhet. Treorna kommer därmed byta miljö efter skoldagen, när de går till fritidsverksamheten.
  Mötet upplevde det presenterade beslutet som en bra lösning.
 • Rektor Merja meddelade att föräldrar och personal nu har chans att komma med tips, synpunkter och idéer för att få de nya lokalerna anpassade efter skol- respektive fritidsverksamhet. 2013-08-15 ska en konsekvensanalys vara upprättad, som baseras på personal och föräldraupplevelser.
 • 2013-08-16 kommer AMV göra en slutgiltig besiktning av de förändrade skol- och fritidslokalerna. Lösningen är tillfällig och gäller till den nya på/ombyggnaden av skolan är färdigställd. 

Tillbyggnad/ombyggnad av befintlig skolbyggnad
 • 2012-12-13 Beslut fattades om tillbyggnad/ombyggnad av skolans lokaler.
 • Den 22/4 kommer verksamhetsplanen upprättas med tidplan för projektet. Byggstart är dock beräknat till 2014-04-01. Bygget kommer pågå ca 2-3 år (vi vet mer när verksamhetsplanen är färdigställd).
 • Utbyggnaden innebär bl a ny, större idrottsbyggnad (180 m2 ska bli 675 m2), utbyggnad av matsalen, påbyggnad av huvudbyggnaden, hemkunskapslokal, ny byggnad för åk 1-3, samt expedition och vaktmästeri. Barackerna tas bort. Skolan kommer bli betydligt större till ytan.
 • Mötet önskade att man i samband med utbyggnad av skolan ser över infartsvägarna till skolan. Ytterligare en infart vore önskvärt. I och med det ökade elevantalet spår man att trafiken kring skolan kommer öka.
 • Mötet frågade hur det kommer fungera under byggtiden? Skolledningen ser över lösningar för att få det att fungera. 

Planer på skolans utveckling

 • Planen är att göra skolan till en 4-parallellig F – 6 skola när utbyggnaden är klar.Skolan har under många år haft ett högre antal ansökningar om plats till förskoleklass än skolan kunnat erbjuda. Man räknar med antalet ansökningar inte kommer att sjunka framöver.
 • Sen den 2013-04-10 lanserades det nya utseendet på Nälstaskolans hemsida. Alla Stockholms skolor har nu gemensamt utseende på hemsidan. Hemsidan är fortfarande under bearbetning och några funktioner kommer tillkomma. Framöver kommer även Nälstaskolans föräldrar kunna använda sig av skolwebben. Det krävs E-legitimation för att logga in på skolwebben, så här kommer man kunna göra en säker frånvaroanmälan. Här kommer även barnens omdömen att synas.
 • Nälstaskolan erbjuder redan från hösten elever i årskurs 6 att läsa kinesiska som B-språk. Det innebär eleverna nu kan välja mellan kinesiska, tyska, franska, spanska eller extraengelska. Det är ett nytt samarbete mellan Nälstaskolan och Vällingbyskolan. För att kunna starta en grupp krävs 5 st elever och hittills är det för få sökande. Om någon elev har valt ett annat B-språk till hösten och vill ändra, går det bra till slutet av april månad. Kontakta rektor Merja.
 • Polisen lägger ner utbildningen av skolpoliserna. Det innebär att skolpoliserna inom kort försvinner. Anna Sandberg, biträdande rektor fritids, har länge ansvarat för skolpolisverksamheten på Nälstaskolan och är villig att själv fortsätta utbilda skolpoliser under två förutsättningar, dels att vi föräldrar anser det vara en betydelsefull verksamhet och dels om hon får ett visst stöd från polisen. Mötet ansåg det vara en väldigt betydelsefull verksamhet. Dels växer eleven med uppgiften, dels varnas gående och stannar upp framför övergångsstället och dels får bilisten en signal om att det passerar barn vid övergångsstället. Beslut fattades att verksamheten ska fortsätta på Nälstaskolan, utifrån att den får stöd från polisen. Vinstaskolan kommer att följa Nälstaskolans beslut. 

Övrigt
 • Nälstaskolan firar 50-årsjubileum nästa år 2014. Det kommer att firas.
 • VIKTIGT Barnens frånvaro ska anmälas VARJE DAG under frånvaroperioden. Om barnet inte kommer till skolan och förälder inte anmält frånvaro ska föräldern bli uppringd senast på första rasten. Det nya förfarandet har tillkommit för att snabbt kunna upptäcka om ett barn försvinner på väg till skolan.
 • De senaste åren har elever som gått i 6:an rest till England tillsammans med ett antal lärare. Skolan har nu beslutat att lägga ner Englandsresan och istället satsa på något annat, ev lägerskola. Sexornas årliga skidresa kommer att finnas kvar.
 • Information från Nälstaskolans föräldraförening går nu att läsa både på bloggen: http://nalstaskolansff.blogspot.se/ och på den nystartade Facebook-sidan: https://www.facebook.com/groups/nalstaffmedlemmar/ På Facebook-sidan går det även att ställa frågor till Föräldraföreningen och diskutera med andra föräldrar. Man blir automatiskt uppdaterad när det kommer ett nytt inlägg. Även på bloggen går det att prenumerera på inlägg, så man blir automatiskt uppdaterad.
 • De dagar skolmatsalen serverar pannkakor till lunch önskade föräldrar att det skulle serveras ytterligare en maträtt t ex soppa, så att barnen blir mätta och står sig på maten.