tisdag 1 november 2011

Informationskväll med rektorn!

Välkomna till informationskväll med rektor
Tisdag 15 november kl 18.30 – 20.30 i skolans matsal

Nälstaskolans Föräldraförening bjuder härmed in till informationskväll med rektor Merja Rombach samt biträdande rektorer Madeleine Wretman och Anna Sandberg.

AGENDA:
  • Information från rektor Merja Rombach, med efterföljande frågestund
  • Socioekonomiskt stöd. Hur påverkas Nälstaskolan av de planerade nedskärningarna i det socioekonomiska stödet?
  • Lärartätheten. Nälstaskolan har en relativt låg lärartäthet jämfört med omkringliggande skolor. Vad beror detta på?
  • Skolans lokaler. Det finns planer på nya och upprustade lokaler. Hur ser dessa planer ut och när kommer de att bli verklighet?
  • Övriga frågor