Styrelsen 2018/2019

Nälstaskolans föräldraförening för läsåret 2018 / 2019 består av

Ordförande Louise Pell

Viceordf Cecilia Lindvall
Kassör Pernilla Norlander
Sekreterare Kirsten Jensen Quas
Ledamot Anna Gyllencreutz
Ledamot Åsa Sohlgren
Ledamot Cathrine Jonsson
Ledamot Elina Stattin
Vill du ha kontakt med någon av oss i styrelsen gör du helst detta via mail till 
nalstaff-styrelse@googlegroups.com 

Fölg också gärna föreningen på facebook "Nälstaskolans Föräldraförening"

Kontakta gärna oss om du undrar över något i Föreningen eller om det är nån speciell fråga du vill att vi ska ta upp på våra regelbundna möten med skolledningen.


E-post till valberedningen: 
nalstaff-valberedning@googlegroups.com


Styrelsens arbete under ett läsår

Nedan en kalender för aktiviteter som styrelsen jobbar med under ett läsår. Det kan förstås hända mer saker under ett läsår, men detta är det som vi redan från början vet att vi ska jobba med under läsåret.HändelseTidpunkt
Föräldravandringar, utskickaugusti/september
Info till F-klassernaseptember
Årsmöte och konstituerande styrelsemöteslutet av september/mitten av oktober
Aktiviteter snart efter årsmötet:
* info till föräldrarna om avgift för medlemskap
* info till föräldrarna om nya styrelsen
* uppdatering av webbsida
* boka möte med rektor (2 möten/termin rekommenderas)
* boka styrelsemöten för hela läsåret
oktober
Styrelsemöten varannan månad
Möten med klassombuden (minst ett per termin)
Informationsmöte om Nälstaskolans dagc:a två veckor innan Nälstaskolans dag
Nälstaskolans dagmaj
Vårterminavslutning början av juni


Vill du hjälpa till?

På årsmötet väljs 2 eller 3 nya ledamöter in i styrelsen. Är du sugen på att hjälpa till med styrelsearbetet, kontaktar du valberedningen på nalstaff-valberedning@googlegroups.com