Föräldravandringar

På den här sidan beskrivs varför, hur, när och var man föräldravandrar.

 Aktuellt schema för föräldravandringar >>

VARFÖR?

Föräldravandring ger ökad trygghet. 
Om ens barn som får vara ute om kvällarna, är det viktigt att ha en uppfattning om var ungdomarna brukar samlas och att visa att de vuxna vet var de är. Det är en trygghet för både föräldrar och barn.

När man föräldravandrar lär man känna närområdet. 
Om barnen är för små för att vistas ute om kvällarna, är det bra att tänka på att de blir större och snart kommer att vilja vara ute på kvällen. Dessutom är det en solidarisk handling; man föräldravandrar även om ens egna barn är små, och så hoppas man att andra gör samma sak när ens egna barn blivit större och är ute på kvällarna.   

När man föräldravandrar lär man känna andra föräldrar i samma område. 
Det är en trygghet för både föräldrar och barn att föräldrarna ha kontakt med varandra. 

HUR? 

Varje fredag och lördag kväll ansvarar en klass för vandringen se schemat. 
Klassföräldrarna ansvarar för att organisera klassens föräldravandring. 

Påbörja och avsluta vandringen på lilla skolgården
På så sätt kan grupperna rapportera till varandra hur kvällen har varit.

Ta med mobiltelefon och bär skolans reflexvästar på vandringarna!


Om något händer under vandringen
    
    I det här skåpet finns västarna
  • Ring 112 om något inträffar som kräver akut åtgärd.
Reflexvästar 
Reflexvästar som är märkta "Nälstaskolan" finns i skåpet  expeditionen. Genom att bära västarna, visar du att du kommer från skolan.

Varje klass uppmanas att hämta västar tidigast en vecka före sin schemalagda vandring och återlämna dem senast en vecka efter genomförd vandring. Om en klass delar upp vandringen på flera grupper, kan man lämna västarna vidare till den efterföljande gruppen i samband med avrapporteringen.

NÄR?

Föräldravandringarna genomförs normalt fredagar och lördagar mellan kl 21:00 och 24:00. Vanligen delas kvällen in i två vandringspass: 21.00 - 22.30 samt 22.30 - 24.00.  Vill man kan man dela i tre pass 21-22, 22-23 samt 23-24. Om ni vandrar tillsammans med en eller flera andra klasser så är det bra att göra samma passuppdelning. Varje klass är schemalagd en till två dagar per termin, se schema.

Under särskilda dagar och helger (t.ex. Lucia, Valborg och skolavslutning) är det vanligtvis extra många ungdomar ute på kvällen. Då är det extra viktigt att det finns många föräldrar ute och vandrar.

Under skolloven är många bortresta och därför har vi inte schemalagt några föräldravandringar under dessa perioder. Det innebär givetvis inte att föräldravandrare inte behövs under dessa perioder, så har ni möjlighet att vandra då gör ni en insats.

VAR?

Följande platser är bra att hålla uppsikt över under vandringarna:
  • Skolområdet
  • Dagisgården
  • Starboparken
  • Utanför Nälstabadet
  • Skogsbacken mot Vällingby (över fältet)
Kartan visar ungefär vilket område vi bör täcka.

Visa Föräldravandring - Nälstaskolan på en större karta